A bérleti szerződés megszüntetése

Olvasási idő: 3 perc

Akár jó, akár rossz viszony alakul ki a bérlő és a bérbeadó között, a bérleti jogviszony jogszerű megszüntetésére mindkét fél érdeke védelmében oda kell figyelni.

A bérleti szerződés alapvetően két féle lehet. Vagy határozott időre szóló, vagy pedig határozatlan időre szóló. A határozott idejű bérleti szerződést a felek egy előre megállapított időre kötik meg, és ha a határozott idő lejár, a bérleti jogviszony minden további teendő nélkül megszűnik. Ez a legegyszerűbb eset. Ha azonban a határozott idejű szerződést idő előtt szeretnénk felmondani, probléma jelentkezhet. Abban az esetben, ha a szerződésben nem írtuk le, hogy a feleket
megilleti az idő előtt gyakorolható felmondási jog (Ptk. 6:339.§ (2) bek.), akkor a bérleti díjat ki kell fizetni az előre meghatározott időszakra akkor is, ha már nem akarunk tovább ott lakni. Természetesen a bérlő és a bérbeadó közös
megegyezéssel bármikor megszüntetheti a bérleti szerződést.

Ha előrelátóak voltunk és leírtuk, hogy idő előtt gyakorolható felmondási jog illeti meg a feleket, akkor a szerződést a hónap végére lehet felmondani, legkésőbb a hónap 15.napjáig. Például: ha a szerződést felmondjuk április 15-én, a szerződés április 30-án szűnik meg. Ha azonban a felmondást április 16-án tettük meg, a szerződés csak május 31-én fog
megszűnni. Ha a bérleti szerződésünk határozatlan idejű, akkor a felmondásról rendelkezhetünk a szerződésben. Általában 30 napos felmondási időt szoktak kitűzni, amit a közléstől kell számítani. Például: ha a felmondást február 10-én közölték, akkor március 12-én (szökőévben március 11-én) fog megszűnni a szerződés. Ha április 16-án közölték, akkor pedig május 16-án szűnik meg. Írhatunk a szerződésbe hosszabb, 45 vagy akár 60 napos felmondási időt is. Ez azért lehet hasznos, mert időbe telhet a bérlőnek, hogy új lakást találjon magának és a bérbeadónak is időigényes lehet az új megfelelő bérlő megtalálása.

Ha azonban nem rendelkezünk erről, akkor a Ptk. szerinti szabályok lesznek érvényesek a jogviszonyunkra. A Ptk. 6:347. § szerint a határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél a hónap tizenötödik napjáig a következő hónap végére mondhatja fel. Ha a felmondás nem ennek a határidőnek betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő második hónap végére felmondottnak kell tekinteni. Példákkal tehát: ha a szerződést április 15-én felmondjuk, akkor május 31-én szűnik meg. Ha azonban április 16-án élünk a felmondással, a szerződés csak június 30-ával fog megszűnni.


Bodnárné dr. Pozsonyi Éva
jogász – BTESZ

 

Megosztás itt: facebook
Facebook

TOVÁBBI FRISS CIKKEK