Szenvedélybeteg terápia – ahogy mi segítünk

A BTESZ szenvedélybeteg ellátásának, ezen belül is a támogatott lakhatásnak a kezelési alapelvei a Minnesota modellre és a 12 lépcsős programra épülnek. Lássuk, ez mit is jelent pontosan.

A Minnesota modellről:
A Minnesota modell egy függőség kezelési program, amit ismertebb néven absztinencia modellnek is hívnak.
Az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programja képezi az alapját – az 1950-esévekben alkotta meg a minnesotai állami kórházban dolgozó két szakember.
Minden egyes függő beteget saját igényeinek megfelelően kezelnek, és ebben a
folyamatban aktívan részt vállalnak a függő családtagjai és szűkebb környezete is. A kezelés minimum 28, de általában jóval több napig tart és ezalatt a 12 lépéses programon halad végig a beteg. Az alkoholizmusra, vagy bármilyen szerfüggőségre önálló betegségként tekint, különböző fázisokkal. Fontos alapelv, hogy fizikailag, mentálisan és spirituálisan is kezelni kell a betegséget.
A kezelés arról közismert, hogy jóval hatékonyabb, mint a kizárólag detoxikációra épülő kezelések.

A 12 lépéses program

 1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk
  irányíthatatlanná vált.
 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki
  egészségünket.
 3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten
  gondviselésére bízzuk.
 4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
 5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.
 6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket ezektől a jellemhibáktól.
 7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.
 8. Listát készítettünk azokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.
 10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.
 11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját
  felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.

E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.