TÁJÉKOZTATÓ

a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Munkatársaimat és valamennyi érintett partnerünket, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) a törvényi kötelezettségének eleget téve 2023. július 24-étől belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki.

A rendszer működtetését a Jogi csoport végzi.
A bejelentést
– írásban (bejelentes@btesz.hu) vagy
– szóban (személyesen: Debrecen, Simonyi út 14. 215. szoba, illetve telefonon: 06 20 408 2962) lehet megtenni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben
– jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve
– egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet
a) a BTESZ foglalkoztatja,
b) az a foglalkoztatott, akinek a BTESZ-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
c) a BTESZ-szel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben szintén bejelentést tehet
a) a BTESZ-szel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
b) a BTESZ elnökségének és a felügyelő bizottságának tagja,
c) a BTESZ-szel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
d) a BTESZ-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
e) a BTESZ-szel az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a BTESZ-nél megszűnt.

A bejelentő, aki tanúja vagy áldozata egy jog- vagy érdeksértő tevékenységnek, a bejelentésével kapcsolatban védelmet élvez, így pl. a személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.

A bejelentőt a bejelentése miatt semmilyen hátrány nem érheti, de a rosszhiszemű bejelentésnek következményei lehetnek.

A bejelentést annak beérkezésétől számított harminc napon belül ki kell vizsgálni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, valamint a törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekről és eljárásokról a Jogi csoport kérésre részletes tájékoztatást nyújt.

Debrecen, 2023. július 24.

Szitai Tamás
ügyvezető