Bűntelen időskor

Olvasási idő: 4 perc

A mai felgyorsult világban, a hétköznapok sodrásában hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy odafigyeljünk idős családtagjainkra, rokonainkra, barátainkra, vagy épp szomszédainkra. Ez egyfelől azért jelent problémát, mert az érintettek nem kapják meg azt a szeretetet, odafigyelést, amit igényelnek, másfelől jobban ki vannak szolgáltatva a jelenkor kihívásainak, beleértve a bűncselekmények lehetséges áldozatává válását is.

 

Ez az a korosztály ugyanis, amely – a gyermekek mellett – a bűnözők által leginkább „kedvelt” célpont. Ennek több oka is van. Először is az idős emberek másként szocializálódtak, mint a fiatalabb generációk, így elsősorban a kötelességeiket és nem a jogaikat tartják szem előtt. Éppen ezért a hivatalos személyek, vagy ahhoz hasonló személyek iránt feltétlen tiszteletet tanúsítanak, amit igyekeznek kihasználni a bűnözők. Az idős emberek általában nem adósodnak el. Sőt, inkább megtakarításaik vannak, ami ugyancsak célponttá teszi őket. Társadalmilag viszonylag izoláltak, életkori sajátosságukból kifolyólag lassúbb a gondolkodásuk, ezért sokan elveszítik realitás érzetüket, ezért nem figyelnek fel a velük szemben alkalmazott legendák életszerűtlen elemeire. Mindezekkel szemben az elkövetői körre jellemző a jó kommunikációs képesség, a megnyerő modor, a kedvesség és az előzékenység, ami még inkább nehezíti az idős emberek áldozattá válásának elkerülését.

Az idős embereket veszélyeztető bűncselekmények döntően két jól elkülöníthető területre oszthatók, az ún. dinamikus és a statikus élethelyzetre. A dinamikus élethelyzetről akkor beszélünk, amikor az idős ember kimozdul az otthonából, elmegy vásárolni, a temetőbe, látogatóba stb. Ezekben az esetekben lehet leginkább zsebtolvajlás áldozata, amit tömegközlekedési eszközön követnek el a sérelmére, vagy a piacon, bevásárlóközpontokban, esetleg nagy tömeget vonzó rendezvényen. Előfordulhat még ún. pénzváltásos lopás esete, amikor is leginkább a bevásárlóközpontban az elkövető arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik elég aprópénzzel, udvariasan „segít” belenyúlva az áldozat pénztárcájába. Általában csak később derül ki, hogy a segítőkész” idegen az aprópénzen kívül a papírpénzt is kivette belőle. Ezeken kívül előfordulhat, hogy a sírkőre letett és őrizetlenül hagyott, vagy a bevásárlókocsiban őrizetlenül felejtett táskát tulajdonítják el az elkövetők.

Ezzel szemben a statikus élethelyzetben, a szépkorú ember a saját lakókörnyezetében válhat áldozattá. Ilyen eset lehet a besurranásos (trükkös) lopás, amikor az elkövetők – jellemzően 2-3 személy – valamilyen ürüggyel (inni kér, WC-re bekéredzkedve) bejutva a lakásba a tulajdonos figyelmét elterelve tulajdonítanak el elsősorban készpénzt, vagy értékes tárgyakat. Hasonló a házalással elkövetett csalás, amikor a lakásba való bejutáshoz valamilyen tárgy (ruhanemű, fazekak) eladásra kínálása szolgál ürügyként. Előfordulhat még, hogy az elkövetők közműszolgáltató dolgozójának kiadva magukat, például óra leolvasás címen tudnak bemenni a lakásba. Ezzel összefüggésben fontos tudni, hogy a közműszolgáltatók szakemberei formaruhában, fényképes igazolvánnyal látják el feladataikat, ezen kívül lehetőség van az érintett szolgálatótól telefonon érdeklődni, hogy valóban az ő munkatársai vannak-e az adott helyszínen.  Mindenképpen szólni kell még a termékkel történő házalás veszélyeiről, melynek klasszikus esete a tűzifa-, szén, vagy burgonya eladás. A megkárosítás úgy zajlik, hogy a leszállított áruból lényegesen kevesebbet rakodnak le a sértettnek, mint amit felszámolnak neki, azonban mivel maga a vételár reális, így elterelik a vevő figyelmét, aki megfelelő szemmérték híján nem érzékeli az átverést. Modern változatában gyógyászati segédeszközt, gyógyhatású terméket kínál az elkövető a kiválasztott, jellemzően idős áldozatának. Mivel az ilyen árucikkek egyébként is drágák, ezért akár csillagászati összeget is kérhet a silány termékért, amely egyébként híján van minden, az egészségi állapotot előnyösen befolyásoló tulajdonságnak.

A jó hír az, hogy az említett bűncselekmények egy kis odafigyeléssel megelőzhetők, azonban erre rendszeresen és visszatérően fel kell hívni az érintettek figyelmét. Ezt teszi a Rendőrség a maga eszközeivel. De fontos a család, a barátok, szomszédok szerepe is, akiknek az odafigyelésének a részét kell, hogy képezze az áldozattá válás megelőzését segítő tájékoztatás, tanácsadás.

 

Dr. Kovács Attila r. alezredes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Rendőr-főkapitányság

Bűnügyi Igazgatóság

Bűnmegelőzési Osztály

Megosztás itt: facebook
Facebook

TOVÁBBI FRISS CIKKEK