Az én házam, a mi várunk

Korábban már ejtettünk szót a szomszédjogokról. Bár ezek részben kertesházakra vonatkoztatva értelmezhetőek, a legalapvetőbb jogok a társasházi szomszédságra is érvényesek. Ezek közül legfontosabb, amit a Polgári Törvénykönyv is kimond, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Continue ReadingAz én házam, a mi várunk