Egyetemi/főiskolai gyakorlat


A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió várja azokat a főiskolai/egyetemi hallgatókat, akik szakmai gyakorlatukat szervezetünknél kívánják tölteni.

Célunk, hogy gyakornokaink szakmailag fejlődjenek és az egyetemen megszerzett tudásukat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Szervezetünknél lehetőség van a néhány órás gyakorlatoktól, egészen a féléves nagygyakorlatok hasznos eltöltésére.

Összetett szakmai profilunknak köszönhetően sokféle alap-és mesterszakról fogadhatunk gyakornokokat (szociológia, szociális munka, szociálpolitika, szociálpedagógia, kommunikáció-és médiatudomány, emberi erőforrás tanácsadó, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés, pénzügy és számvitel, jogász, jogi asszisztens, óvodapedagógus, csecsemő-és kisgyermeknevelő, stb.).

Mibe kapcsolódhatsz be?

Bármely szolgáltatásunk munkájába bekapcsolódhatsz, bármely településen.

Idősek ellátása

Szociális étkeztetés

Szenvedélybetegek ellátása

Támogatott lakhatás

Nevelőszülői Hálózat

Tudományos kutatás

Szervezetünk aktív tudományos kutatási munkát folytat a hátrányos helyzetű csoportok jellemzőinek feltárása érdekében. Jól működő kapcsolatot ápolunk a Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének oktatóival és hallgatóival. A tudomány iránt elkötelezett önkénteseinket szívesen vonjuk be kutatásainkba is.

Érdeklődés és jelentkezés

Kukk Éva
karrier@btesz.hu