Ki kaphat lehetőséget és hogyan az elterelésben való részvételre?

 • Amikor egy kábítószer-fogyasztó ellen büntetőeljárás indul, és fennállnak az elterelés törvényi feltételei, azaz valamely büntethetőséget megszüntető ok – Btk.283.§ – és az eljárás alá vont személy nyilatkozata, hogy vállalja a 6 hónapos kezelést vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatást, akkor a vádelhalasztást elrendelő ügyész vagy a büntetőeljárást felfüggesztő bíróság tájékoztatja őt az elterelés lehetőségéről.
 • A vádemelés ügyész általi elhalasztása esetén a pártfogó felügyelő tájékoztatja a terheltet az elterelés végrehajtási rendelkezéseiről, az előzetes állapotfelmérést végző intézményekről, illetve az ellátást-szolgáltatást végző intézményekről, szervezetekről.
 • Az általános szabályoktól eltérően itt az ügyésznek nincs mérlegelési jogköre, el kell halasztania a vádemelést 1 évre. Ennél hosszabb halasztásra nincs mód. A vádemelés elhalasztása előtti ügyészi meghallgatáson kell nyilatkoztatni a terheltet, hogy vállalja-e a folyamatos kezelést, mely utóbbi ez esetben kötelező magatartási szabályként jelenik meg a büntetőeljárásban. A magatartási szabályok betartását (itt: a kezelésen, megelőző-felvilágosító szolgáltatásban való részvételt) a pártfogó felügyelő jogosult ellenőrzi, együttműködve a megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtóval.
 • Vádelhalasztás esetén, ha a terhelt nem igazolja, hogy a vádemelés elhalasztástól számított egy éven belül, legalább hat hónapig tartó folyamatos kezelésen, megelőző-felvilágosító szolgáltatásban vett részt, vagy ennek tartama alatt kábítószerrel visszaélés miatt újabb büntetőeljárás indul ellene, az ügyész vádat emel.
 • Az ügyészi vádemelés-elhalasztás hiányában a bíróságnak kell felfüggesztenie a büntetőeljárást, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak és a terhelt nyilatkozik a kezelésben való részvételi hajlandóságáról. Ebben az esetben a bíróság ad tájékoztatást az elterelés végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről.
 • Amennyiben a bíróság a büntetőeljárást felfüggesztette annak érdekében, hogy a kábítószer-élvező a kezelésen, megelőző-felvilágosító szolgáltatáson részt vehessen, és okirattal nem igazolja, hogy a felfüggesztéstől számított egy éven belül legalább hat hónapig folyamatos kezelésben, megelőző-felvilágosító szolgáltatásban részesült vagy az ügyész a felfüggesztés tartama alatt kábítószerrel visszaélés miatt vádat emel, a büntetőeljárást folytatni kell.
 • Amennyiben az érintett személy kábítószer-függőségét már a nyomozati szakban igazságügyi orvosszakértő megállapította, úgy a személy kizárólag függőséget gyógyító kezelésen vehet részt. A kezelést nyújtó intézményekről a büntetőügyben eljáró bíróság vagy a pártfogó felügyelő tájékoztatja a terheltet. Egyéb esetben az előzetes állapotfelmérést végző szakember tájékoztatja a személyt az állapotfelmérés eredményéről, az ellátás formájáról és az azt nyújtó intézményekről.
 • A kábítószer-függők esetében a Btk.módosítást megelőzően is lehetőség volt elterelésre a büntetőeljárás felfüggesztésének formájában, a változás tulajdonképpen abban áll, hogy 2003. március 1. óta a nem függő fogyasztók is élhetnek ezzel a lehetőséggel, az állapotuk által indokolttá tett megelőző-felvilágosító, esetleg gyógyító szolgáltatás keretében.
 • Az elterelés nem alkalmazható bizonyos elkövetői magatartások esetében. A Btk. pontosan meghatározza, hogy mely elkövetői kör, milyen feltételek bekövetkezése esetén nem részesülhet az alternatív kezelésben.

Az elterelésből tehát ki van zárva:

 • Aki csekély mennyiségű kábítószert együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál vagy átad
  vagy
 • Az a 18. életévét betöltött, de 21. életévét meg nem haladott személy, aki 18. életévét be nem töltött személynek csekély mennyiségű kábítószert együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál vagy átad
  vagy
 • Az a 21. életévét meg nem haladott személy, aki oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében csekély mennyiségű kábítószert együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál vagy átad
  vagy
 • Az a kábítószerfüggő személy, aki csekély mennyiségű kábítószert együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál vagy átad
  és
  • 1. vele szemben a cselekmény elkövetését megelőzően 2 éven belül,
  • 2. legalább egy alkalommal kábítószerrel visszaélés miatt indított büntetőeljárás keretében
  • 3. büntetőjogi felelősségét megállapították (akár elítélték, akár megrovásban részesítették vagy próbára bocsátották)
  • vagy az ügyészség a vádemelést elhalasztotta.

Mi is az elterelés valójában?

Ezek az információk talán kicsit idegenek, de segítünk!