FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA​

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA

A Csupaszív Közösség hogyan javítja a fogyatékossággal élők mindennapjait?

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény, Debrecen nagyerdei környezetben. Szeretetteljes és fejlesztő közeget nyújt kihasználva a város adta lehetőségeket.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény, Derecske központjában környezetben. Szeretetteljes és fejlesztő közeget nyújt kihasználva a város adta lehetőségeket.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény Egyeken. Az újonnan épült, modern intézmény otthonos és fejlesztő közeget nyújt az igénybe vevők részére.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény, Hajdúböszörmény központjában. Szeretetteljes és fejlesztő közeget nyújt kihasználva a város adta lehetőségeket.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény Hajdúnánáson. Az intézmény otthonos és fejlesztő közeget nyújt az igénybe vevők részére.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény Szolnokon. A tágas intézmény otthonos és fejlesztő közeget nyújt az igénybe vevők részére.

Mi a szolgáltatásunk célja?

Az igénybe vevők számára kiemelt cél a(z):

 • nappali elfoglaltságának megszervezése
 • a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása
 • általános egészségi- és pszichés állapotának megfelelő mértékű gondozás-biztosítása
 • a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásához, az elszigetelődés elkerüléséhez szükséges támogatás nyújtása
 • a szolgáltatások segítségével az egyénileg elérhető legmagasabb életminőség megélése

… valamint a szolgáltatás működtetésével kiemelt cél a:

 • társadalomban levő befogadó-elfogadó attitűd kialakítása
 • tolerancia és segítségnyújtási képesség és készség erősítése

…. ezáltal is elősegítve a speciális bánásmódot igénylő fogyatékkal élők társadalmi esélynövelését.

Célunk, hogy a fogyatékos személyeknek is legyen egy olyan hely, ahol csupaszív emberek veszik körül őket és teljes figyelmet szentelnek nekik!

Mit biztosítunk igénybevevőink számára?

A nappali ellátás olyan személyek számára igényelhető, akik:

Kik vagyunk mi?

A csapatunkat 100 %-ban szociális képesítéssel rendelkező szakemberek alkotják. Elhivatottak, alázatosak vagyunk a munkánk és az ellátottaink iránt. Folyamatosan fejlődünk, ahogyan az intézményünk is. Szolgáltatásunk napközbeni ellátást biztosít fogyatékos személyek számára, ezáltal segítséget nyújtunk a családoknak is. Célunk, hogy számukra is legyen egy olyan hely, ahol csupaszív emberek veszik körül őket és teljes figyelmet szentelnek nekik!

Jövőbeli céljaink

Fontosnak  tartjuk továbbá, hogy a fogyatékossággal élő személyek részre komplex ellátórendszer álljon rendelkezésére, mely a nappali tartózkodáson felül a szállítást, lakhatást és foglalkoztatást jelenti.

Kik vehetik igénybe a szolgáltatásainkat?

A nappali ellátás olyan személyek számára igényelhető, akik:

 • autizmus spektrumzavarban szenvednek
 • szerzett vagy örökletes mozgásszervi, érzékszervi, értelmi akadályozottsággal élnek
 • részben, vagy teljesen önellátók
 • 18. életévüket betöltötték
 • folyamatos, tartós ápolást, gondozást nem igényelnek
 • a közösségi együttlét nem okoz számukra problémát

… továbbá szolgáltatásainkat önkéntesen kívánják igénybe venni.

… viszont

nem tudunk segíteni annak a személynek, aki:

 • veszélyeztető magatartást tanúsít
 • orvosi ellátást és állandó ápolást igényel

Alapelveink

1. A rehabilitáció elve

… mely szerint igénybevevőinket:

… képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására.

5. Az önrendelkezés elve

2. A prevenció elve

… értelmében segítenünk, hogy az ellátottak testi-lelki-mentális állapota:​

3. A normalizáció és participáció elve

4. Az integráció elve szerint

… hiszünk a kapcsolattartás fontosságában:​

… és a kapcsolattartáshoz szükséges sajátos körülmények elősegítésében::

… számunkra azt jelenti, hogy igénybevevőink minden szükséges szakmai támogatást megkaphassanak ahhoz, hogy a saját életük alakításával kapcsolatos:  

befolyásoló kérdésekben igényeiket kifejezésre juttathassák és képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon dönthessenek.

6. Magunkénak valljuk

… a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvét, melynek alapján akadályozottsággal élő társaink:

További kérdései vannak?

Ha felkeltettük érdeklődését, munkatársaink az alábbi elérhetőségeken további információval szolgálnak.

A nappali ellátás igénybevétele:

Munkatársunk visszahívja és egyeztetik a(z):

 • igényeket 
 • lehetőségeket
 • jogosultsági feltételeket (jövedelemnyilatkozat, fogyatékosság fennállását igazoló szakértői vélemény, szakorvosi lelet, személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy esetén az ezt igazoló dokumentum).

Csatolandó dokumentumok:

 • kérelem
 • Az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat