FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA

Mi a szolgáltatás célja?

Az igénybe vevők számára kiemelt cél a(z):

 • nappali elfoglaltságának megszervezése
 • a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása
 • általános egészségi- és pszichés állapotának megfelelő mértékű gondozás-biztosítása
 • a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásához, az elszigetelődés elkerüléséhez szükséges támogatás nyújtása
 • a szolgáltatások segítségével az egyénileg elérhető legmagasabb életminőség megélése

… valamint a szolgáltatás működtetésével kiemelt cél a:

 • társadalomban levő befogadó-elfogadó attitűd kialakítása
 • tolerancia és segítségnyújtási képesség és készség erősítése

…. ezáltal is elősegítve a speciális bánásmódot igénylő fogyatékkal élők társadalmi esélynövelését.

Mit biztosítunk igénybevevőink számára?

A nappali ellátás olyan személyek számára igényelhető, akik:

Kik vehetik igénybe a szolgáltatásainkat?

A nappali ellátás olyan személyek számára igényelhető, akik:

 • autizmus spektrumzavarban szenvednek
 • szerzett vagy örökletes mozgásszervi, érzékszervi, értelmi akadályozottsággal élnek
 • részben, vagy teljesen önellátók
 • 18. életévüket betöltötték
 • folyamatos, tartós ápolást, gondozást nem igényelnek
 • a közösségi együttlét nem okoz számukra problémát

… továbbá szolgáltatásainkat önkéntesen kívánják igénybe venni.

… viszont

nem tudunk segíteni annak a személynek, aki:

 • veszélyeztető magatartást tanúsít
 • orvosi ellátást és állandó ápolást igényel

Alapelveink

1. A rehabilitáció elve

… mely szerint igénybevevőinket:

… képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására.

2. A prevenció elve

… értelmében segítenünk, hogy az ellátottak testi-lelki-mentális állapota:​

3. A normalizáció és participáció elve

4. Az integráció elve szerint

… hiszünk a kapcsolattartás fontosságában:​

… és a kapcsolattartáshoz szükséges sajátos körülmények elősegítésében::

5. Az önrendelkezés elve

… számunkra azt jelenti, hogy igénybevevőink minden szükséges szakmai támogatást megkaphassanak ahhoz, hogy a saját életük alakításával kapcsolatos:  

befolyásoló kérdésekben igényeiket kifejezésre juttathassák és képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon dönthessenek.

6. Magunkénak valljuk

… a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvét, melynek alapján akadályozottsággal élő társaink:

További kérdései vannak?

Ha felkeltettük érdeklődését, munkatársaink az alábbi elérhetőségeken további információval szolgálnak.

A nappali ellátás igénybevétele:

1. Hívja központi számunkat: 06 80 900 368

2. Munkatársunk visszahívja és egyeztetik a(z):

 • igényeket 
 • lehetőségeket
 • jogosultsági feltételeket (jövedelemnyilatkozat, fogyatékosság fennállását igazoló szakértői vélemény, szakorvosi lelet, személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy esetén az ezt igazoló dokumentum).

Csatolandó dokumentumok:

 • kérelem
 • Az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat