FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA​

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA

A Csupaszív Közösség hogyan javítja a fogyatékossággal élők mindennapjait?

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény, Debrecen nagyerdei környezetben. Szeretetteljes és fejlesztő közeget nyújt kihasználva a város adta lehetőségeket.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény, Derecske központjában környezetben. Szeretetteljes és fejlesztő közeget nyújt kihasználva a város adta lehetőségeket.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény, Hajdúböszörmény központjában. Szeretetteljes és fejlesztő közeget nyújt kihasználva a város adta lehetőségeket.

Fogyatékossággal élők nappali ellátását biztosító intézmény Szolnokon. A tágas intézmény otthonos és fejlesztő közeget nyújt az igénybe vevők részére.

Mi a szolgáltatásunk célja?

Az igénybe vevők számára kiemelt cél a(z):

 • nappali elfoglaltságának megszervezése
 • a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása
 • általános egészségi- és pszichés állapotának megfelelő mértékű gondozás-biztosítása
 • a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásához, az elszigetelődés elkerüléséhez szükséges támogatás nyújtása
 • a szolgáltatások segítségével az egyénileg elérhető legmagasabb életminőség megélése

… valamint a szolgáltatás működtetésével kiemelt cél a:

 • társadalomban levő befogadó-elfogadó attitűd kialakítása
 • tolerancia és segítségnyújtási képesség és készség erősítése

…. ezáltal is elősegítve a speciális bánásmódot igénylő fogyatékkal élők társadalmi esélynövelését.

Célunk, hogy a fogyatékos személyeknek is legyen egy olyan hely, ahol csupaszív emberek veszik körül őket és teljes figyelmet szentelnek nekik!

Mit biztosítunk igénybevevőink számára?

A nappali ellátás olyan személyek számára igényelhető, akik:

Kik vagyunk mi?

A csapatunkat 100 %-ban szociális képesítéssel rendelkező szakemberek alkotják. Elhivatottak, alázatosak vagyunk a munkánk és az ellátottaink iránt. Folyamatosan fejlődünk, ahogyan az intézményünk is. Szolgáltatásunk napközbeni ellátást biztosít fogyatékos személyek számára, ezáltal segítséget nyújtunk a családoknak is. Célunk, hogy számukra is legyen egy olyan hely, ahol csupaszív emberek veszik körül őket és teljes figyelmet szentelnek nekik!

Jövőbeli céljaink

Fontosnak  tartjuk továbbá, hogy a fogyatékossággal élő személyek részre komplex ellátórendszer álljon rendelkezésére, mely a nappali tartózkodáson felül a szállítást, lakhatást és foglalkoztatást jelenti.

Kik vehetik igénybe a szolgáltatásainkat?

A nappali ellátás olyan személyek számára igényelhető, akik:

 • autizmus spektrumzavarban szenvednek
 • szerzett vagy örökletes mozgásszervi, érzékszervi, értelmi akadályozottsággal élnek
 • részben, vagy teljesen önellátók
 • 18. életévüket betöltötték
 • folyamatos, tartós ápolást, gondozást nem igényelnek
 • a közösségi együttlét nem okoz számukra problémát

… továbbá szolgáltatásainkat önkéntesen kívánják igénybe venni.

… viszont

nem tudunk segíteni annak a személynek, aki:

 • veszélyeztető magatartást tanúsít
 • orvosi ellátást és állandó ápolást igényel

Alapelveink

1. A rehabilitáció elve

… mely szerint igénybevevőinket:

… képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására.

5. Az önrendelkezés elve

2. A prevenció elve

… értelmében segítenünk, hogy az ellátottak testi-lelki-mentális állapota:​

3. A normalizáció és participáció elve

4. Az integráció elve szerint

… hiszünk a kapcsolattartás fontosságában:​

… és a kapcsolattartáshoz szükséges sajátos körülmények elősegítésében::

… számunkra azt jelenti, hogy igénybevevőink minden szükséges szakmai támogatást megkaphassanak ahhoz, hogy a saját életük alakításával kapcsolatos:  

befolyásoló kérdésekben igényeiket kifejezésre juttathassák és képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon dönthessenek.

6. Magunkénak valljuk

… a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvét, melynek alapján akadályozottsággal élő társaink:

További kérdései vannak?

Ha felkeltettük érdeklődését, munkatársaink az alábbi elérhetőségeken további információval szolgálnak.

A nappali ellátás igénybevétele:

Munkatársunk visszahívja és egyeztetik a(z):

 • igényeket 
 • lehetőségeket
 • jogosultsági feltételeket (jövedelemnyilatkozat, fogyatékosság fennállását igazoló szakértői vélemény, szakorvosi lelet, személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy esetén az ezt igazoló dokumentum).

Csatolandó dokumentumok:

 • kérelem
 • Az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat