Jószomszédi (v)iszony 2. Rész - A vitarendezés

Olvasási idő: 2 perc

Korábbi cikkünkből kiderült, hogy milyen kötelezettségeink és jogaink vannak a szomszédainkkal szemben. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ők is betartsák a jogszabályok rendelkezéseit.

Mindenkit megilletnek bizonyos jogok és kötelezettségek, aki tulajdonosa vagy bérlője, használója egy lakásnak vagy háznak. Ezek közül a legfontosabb az, amit a Polgári Törvénykönyv úgy fogalmaz meg, hogy ”A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha […] birtoklásában jogalap nélkül háborítják”. Ez röviden az indokolatlan zavarást jelenti, mint mondjuk a rendszeres zajongás, vagy a kellemetlen szagokkal járó tevékenységek, például ha az ablakunk alatt dohányoznak.

 

Jegyzői birtokvédelem

 A törvényben megfogalmazott birtokvédelem azt jelenti, hogy a vitás helyzetben érintett ingatlan helye szerint illetékes jegyző előtt birtokvédelmi eljárást lehet kezdeményezni. Tehát annak a településnek a jegyzője az illetékes, ahol a problémás ingatlan áll. A kérelmet egy formanyomtatvány kitöltésével lehet megindítani, amit a polgármesteri hivatal weboldalán, vagy személyesen lehet kérni. A jegyzői birtokvédelem illetékmentes. Az eljárási határidő főszabály szerint 15 nap, de ezt sok esetben megnövelik az erről szóló rendeletben megjelölt események (17/2015. (II.18.) rendelet).

 

Bírói birtokvédelem

 A jegyző által hozott határozat ellen fellebbezni ugyan nem lehet, de a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bírósághoz lehet fordulni annak érdekében, hogy a bíróság a jegyző határozatát megváltoztassa. A bíróság előtti keresetindítás díja 30.000.-Ft. Az eljárás időben hosszadalmas.

Alternatív vitarendezés

A fentiek mellett létezik egy másik módszer is a konfliktus megoldására. A felek dönthetnek úgy, hogy mediátorhoz fordulnak. A mediáció lényege, hogy a két vitában álló fél felkeres a mediátorok szakmai névsorából egy olyan személyt, aki mindkettőjüktől teljesen független és pártatlan. A mediáció egy irányított beszélgetés, melynek során a felek közös megegyezésre jutnak a konfliktust illetően, így mindenki elégedett lehet, a konfliktust pedig rendezni tudják elhúzódó pereskedés és elmérgesedő kapcsolatok nélkül. A mediáció előnye, hogy gyors és hatékony, az eredményt a felek hozzák létre és nem egy idegen dönt helyettük. A költségei pedig nem haladják meg a bírósági pereskedés költségeit. 

A mediátorok, vagy más szóval közvetítők névjegyzéke az Igazságügyi Minisztérium honlapján érhető el: https://inyr.im.gov.hu/ 

 

Bodnárné dr. Pozsonyi Éva jogász – BTESZ

Facebook

TOVÁBBI FRISS CIKKEK