Különös egy házasság volt!
Avagy a Mikszáth regény titkai

Olvasási idő: 4 perc

A házasság sosem egyszerű – ez egy gyakran elhangzó mondat a házasságban élő emberek szájából. De nem csak manapság van ez így. A különbség, hogy amíg ma egy válás már mindennapos történésnek számít, addig ez néhány száz évvel ezelőtt teljességgel elképzelhetetlen volt. Így történt ez gróf Buttler János és Dőry Katalin életében is, akik valaha létező személyek voltak és akiknek kiszínezett történetét Mikszáth Kálmán 1900-ban kiadott, a ”Különös házasság” című regényében ismertette meg az olvasókkal.

A történetben két sárospataki diák, gróf Buttler János és Bernáth Zsiga meghívást kaptak a Dőry bárótól a kastélyába. A báró nagy világjáró volt és nagyon szerette mesélni a vele történteket, így szaftosabbnál szaftosabb emlékeket osztott meg vendégeivel. Ilyenkor a lányát, Katalint és Szucsinka plébánost átküldte a szomszédos szobába. Úgy gondolta, hogy ezek a beszédek nem az ő gyenge füleiknek valók. Ennek a szomszédos szobába járogatásnak az lett az eredménye, hogy Katalin várandós lett a plébánostól. 

Miután ezt megtudta a báró, hatalmas haragra gerjedt. Ám a lánya iránti szeretete nagyobb volt, mint a haragja, így a kellemetlen helyzet ellenére is próbált megoldást találni. Ekkor vette a fejébe, hogy valamelyik diákot hozzáadja a lányához. Végül a tehetős Gróf Buttler Jánosra esett a választása, aki eközben már egy Piroska nevű lány jegyese volt.
A Dőry báró felkereste Buttlert, felajánlotta neki lánya kezét, de ő nem fogadta el, így Dőry erőszakkal elhozta a kastélyába és megtartották a kényszeresküvőt. Leitatták a fiatal grófot, majd egy emelő szerkezettel felemelték az ágyát Katalin ágya mellé, hogy reggel együtt találják őket és elháltnak tekintsék a frigyet. Ezáltal Katalin megmenekült a szégyentől, ami rá és a plébánosra várt volna. A történet úgy folytatódik, hogy Buttler próbál szabadulni ebből a házasságból, sikertelenül. Eljátssza saját halálát, koporsójába egy fabábut helyez egy cetlivel: ”Hallgass!”. Majd boldogan él tovább szeretett Piroskájával, távol mindenkitől.

A valóság a Mikszáth által leírtakkal több dologban sem egyezik:

A házasság valóban létrejött a fiatalok között, de ennek megvalósulásához nem volt szükség kényszerre és semmiféle fondorlatot nem alkalmaztak. Dőry báró és családja Girincsen élt egy kastélyban. Buttler János és Dőry Katalin 1791-ben ismerkedtek meg egymással, majd hamar nagy szerelem lobbant közöttük és 1792. május 31-én megtörtént az eljegyzésük Pesten. Házassági szerződést is kötöttek egymással, amelyet akkor móringlevélnek neveztek, mely okirat fennmaradt a mai napig. 

Buttler János a következőket írja benne: ”Én, alább írt Erdő Teleki Gróf Buttler János Isten ő Szent Fölsége vezérlése mellett szabad akaratomból és egyenes szívbéli indulatomból viseltetvén, s eljegyezvén magamnak (…), Méltóságos Gróf Dőry Katalin kisasszonyt…” A házasságkötésre 1792-ben, a girincsi római katolikus templomban került sor, de házasságuk hamar megromlott. Vannak szóbeszédek, miszerint kapcsolatuk megromlásához egy halva született gyermek által okozott gyász, továbbá Buttler hűtlensége vezetett. Az esküvő után néhány évvel már külön éltek és az asszony tartásdíjakért pereskedett. Volt idő,mikor úgy szeretett volna részesülni férje nagy vagyonából, hogy hitelre vásárolgatott, amely tartozásokat férjének kellett rendeznie. Buttler erre reagálva kihirdette Egerben, hogy bárki bármit próbál az ő nevére vásárolni, ő biztosan nem fogja kifizetni azt. Buttlert egy idő után bántotta, hogy nincsen örököse, így megpróbált mindent megtenni annak érdekében, hogy házassága felbontásra kerüljün. Ekkor találta ki azt a történetet, amelyet Mikszáth is lejegyzett. Nem sikerült ezzel sem elérni a célját, így az egyházhoz fordult, ahová leveleket írt, eredménytelenül és emiatt úgy megharagudott a katolikus egyházra, hogy áttért református hitre. A gróf tehát élete végéig nem tudott szabadulni a házasságból. 

Hatalmas vagyonából sokat jótékonykodott, de ezt is csupán felesége iránt táplált gyűlölete miatt tette. Végrendelete is fennmaradt, amelyben leírja, hogy feleségét semmilyen kedvezményben nem részesíti. Élete végén magához hívta egy távoli rokonát, akihez hozzáadta egyik nővére unokáját és rájuk örökítette vagyonát. A móringlevelet is visszavásárolta, így tehermentesen tudta továbbadni örökségét. Buttler János gróf 1845. május 3-án, míg Dőry Katalin grófnő túlélve férjét, 1852. november 8-án hunyt el. A kastély és a templom, ahol megtörténtek a fent leírt események, még ma is állnak. A kastély 1960-tól gyógypedagógiai intézménynek ad otthont, de falai máig őrzik ennek a különös házasságnak és a családnak az emlékét. 

Nyaranta, a településen rendezett Levendula szüret keretében, a Nyitott Ajtók programon belül betekintést engednek a több mint 300 éves barokk épületekbe, ahol minden évben elmesélik és bemutatják ennek az igencsak különös és szomorú házasságnak a történetét. A girincsi programokról bővebben a girincs.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Erős Dorina

Megosztás itt: facebook
Facebook

TOVÁBBI FRISS CIKKEK