Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat

1
gyermek

A gyermekkor az ember életében a legfontosabb és legmeghatározóbb időszak. Ebben az életkorban alakulnak ki a készségek, képességek, a pszichológiai és lelki fejlődés alapvető, az egész életünket meghatározó elemei. A gyermekek számára az elsődleges szociális színtér a család. A családi diszfunkciók egyre több gyermek növekedésében és fejlődésében eredményeznek átmeneti, vagy tartós torzulást.

A család- és gyermekjóléti alapellátások és szakellátások szolgáltatásai ezen torzulások, valamint a veszélyeztetettségek megakadályozására és visszafordítására jöttek létre.

A nevelőszülői ellátás a gyermekvédelmi rendszer olyan szolgáltatása, amely az otthont nyújtó személyes gondoskodás keretein belül látja el a gyermekek nevelését és gondozását, biztosítja a testilelki-szellemi-oktatási-szociális fejlődését a nevelőszülő saját háztartásában családja körében, valamint utógondozói ellátást és utógondozást biztosít.

Boldoggá "varázsoljuk" őket.

Mit csinál egy nevelőszülő?

A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körűellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek és gyermekeknek.

 • otthonában látja el a gyermek nevelését, gondozását, ahol biztosítja számára a testi, szellemi erkölcsi, értelmi és az érzelmi biztonságának feltételeit; 
 • segít a gyermeknek az elszenvedett traumái, veszteségei feloldásában és feldolgozásában, szükség esetén terápiás segítséget vesz igénybe;
 • gondoskodik a gyermek megfelelő oktatásáról, képzésről, szükség esetén fejlesztéséről;  
 • gondoskodik a gyermek személyi épségének és biztonságának megőrzéséről, az évszaknak megfelelő mennyiségi és minőségi ruházatáról; 
 • felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és a családi, társadalmi normák elfogadására, betartására;  
 • biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartását, ezzel elősegíti a gyermek visszakerülését családjába, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését; 
 • szükség esetén vállalja a gyermek nagykorúsága utáni gondozását, lakhatását;  
 • együttműködik a nevelőszülői tanácsadóval, a gyermekvédelmi gyámmal és a szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel valamint a gyermekkel kapcsolatban álló minden intézménnyel. 

Te is lehetsz nevelőszülő?

Igen, amennyiben az alábbiaknak megfelelsz:

– magyar állampolgár, illetve bevándorolt vagy menekültként elismert személy, 

– a jogszabályban előírt képesítési előírásoknak megfelel, 

– 24. életévét betöltötte, 

– nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt, 

– büntetlen előéletű, 

– a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18 , de legfeljebb 50 évvel idősebb, 

– személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének, vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására, 

Boldog gyermekkor nevelőszülői hálózat

– otthona, környezete alkalmas a gyermeknevelésre (tiszta, világos, fűthető lakás, a gondozott gyermek számára külön szoba, ahol az egy gyermekre jutó élettér legalább 6 m2)

Valamelyiknek nem felelek meg, mit tegyek? 

Így válhatsz nevelőszülővé

1.

Kérj tőlünk visszahívást vagy keresd telefonon szakmai vezetőnket (Bacsó János – 06 70 663 8834)

2.

Telefonon/személyesen segítünk értelmezni a jelentkezési feltételeket, lehetőségeket és egyéb teendőket

3.

A hálózat munkatársa környezettanulmányt készít, valamint a hálózat pszichológusa pszichológiai alkalmasságitesztet vesz fel a jelentkezővel és családtagjaival.

4.

A szükséges nyilatkozatok beszerzése, erkölcsi bizonyítvány, orvosi igazolás egészségi és fizikai alkalmasságról. (segítünk az ügyintézésben)

5.

A sikeres felkészítő időszakot követően részt veszel a 60 órás alapképzésen

A nevelőszülőt megillető díjak, nevelőszülő fizetése

A nevelőszülői foglakoztatási jogviszony attól a naptól jön létre, amikor a gyámhatóság határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását jelöli meg.

A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

Az alapdíj legalább a minimálbér 30%-a, a kiegészítő díj gyermekenként legalább a minimálbér 20%-a. Többletdíj – minimálbér 5%-a – akkor illeti meg a nevelőszülőt, ha  speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek nevelését vállalja.

A gyermek ellátásra – élelmezés, ruházkodás, tankönyv, tanszer, egészségügyi ellátás – a családi pótlék mellett nevelési díj és külön ellátmány illeti a nevelőszülőt.

A nevelési díj a nyugdíjminimum 120%-a, különleges szükségletű gyermek esetén 140%-a,

speciális szükségletű gyermek esetén pedig 150%-a. A külön ellátmány összege az éves nevelési díj 25%-a,melyet a nevelési díjjal együtt havonta kerül folyósításra.

Ezen összegeket, valamint a gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani.

Visszahívást kérek

Hogyan érhetsz el minket?

 • Telefonon: 06 70 663 8834 – Bacsó János
 • Személyesen: 4028 Debrecen, Simonyi út 14
 • Kapcsolat menüponton keresztül

További elérhetőségekért kattints ide.

További elérhetőségek

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat

boldoggyermekkor@btesz.hu

Szakmai vezető (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok))

Bacsó János
06 70 663 8834
bacso.janos@btesz.hu

Nevelőszülői Hálózat tanácsadói

Hajdú-Bihar megye 

Szöőr Beáta Anna
06 20 334 7196
szoor.beata@btesz.hu

Jász – Nagykun – Szolnok  megye

Disznós Lajosné
06 20 376 3079 disznos.lajosne@btesz.hu

Növendékügyi előadó

Sándor Asztalos
0670 663 8939
asztalos.sandor@btesz.hu

Pszichológusok

Dániel András
06 20 253 8942 daniel.andras@btesz.hu

Dr. Molnárné Oláh Erika
06 30 377 1334 molnarne.olah.erika@btesz.hu

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat Észak – Magyarországi Központ

06 46 617 347

Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője

Katona Tímea
06 20 376 2796

Nevelőszülői Hálózat tanácsadói

Borsod – Abaúj – Zemplén megye 

Beck Marianna
06 20 237 7397

Ungvári Anita
06 20 403 6672

Szűcs Ferenc
06 20 405 9583

Bártfainé Murvai Márta
06 20 274 7245

Gondos Gabriella Andrea
06 70 644 2291

Szabolcs – Szatmár – Bereg  megye

Erdős Kornél
06 70 967 0785

Szociális gyermekvédelmi ügyintéző

Kövér Gáborné
06 20 376 2768

Pszichológus

Kereszti Katalin
06 20 397 5430

Nagyítás
FEL