NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT

Szeretetteljesen mindenkin segítenek. Az én unokámon is. Megtanítják sok mindenre a gyerekeket, főleg a szeretetre.

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat

Az ellátás azt vállalta fel, hogy egyszerű, hétköznapi emberek személyében szövetségeseket toboroz a gyermekvédelem számára, akik gyermekszeretetükkel, törődésükkel, tenni akarásukkal segítenek más, nehéz élethelyzetbe került családoknak és gyermekeiknek. Nem kevesebbre szerződnek a helyettes szülői feladatra jelentkezők, mint arra, hogy saját gyermekeik mellé fogadják az idegen családok gyermekét, hogy virrasztanak mellettük, amikor betegek, hogy biztonságos szigetet nyújtanak nekik akkor, amikor családjukban olyan viharok dúlnak, amelyekben egyébként sérülhetnének.

A Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat célja, hogy hozzájáruljon a gondozásába kerülő gyermekek testi, érzelmi, értelmi erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez, a nevelőszülői családban történő megfelelő gondozás-nevelés elősegítéséhez a megfelelő nevelőszülők megtalálásával és képzésével. Hozzájáruljon és kiemelten figyeljen a veszélyeztetettség megelőzésére, segítséget nyújtson az elszenvedett traumák feldolgozásához, aktívan részt vegyen a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében úgy, hogy a gyermek gyökerei ne sérüljenek, valamint segítséget nyújtson a gyermek minél előbbi hazagondozásában, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, közreműködjön az örökbefogadásban.

A hálózat működése

A nevelőszülői hálózat otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja a gondozásába, nevelésébe kerülő gyermekek teljes körű ellátását:

 • A nevelőszülői hálózat a gyermekvédelmi szakellátás keretében befogadja, és otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, illetve az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára.
 • A nevelőszülő gondozottja részére – a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni gondozási nevelési tervben foglaltak alapján – saját háztartásában teljes körű ellátást nyújt.
 • A gyermek teljes körű ellátása keretében naponta, az életkornak megfelelő legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg étkezés biztosítása. Ruházat biztosítása az életkornak, nemnek és évszaknak megfelelően.
 • A gyermek nevelési-oktatási intézményekbe történő biztonságos eljuttatása, szükség esetén a fizikai/mentális állapotának megfelelően fejlesztő foglalkozásokon való részvételhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez történő hozzájutás segítése, igény szerint gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus illetve pszichológus segítségével.
 • Segítség nyújtása a vérszerinti hozzátartozókkal való kapcsolatainak ápolásában, biztosítva a biztonságos és nyugodt környezetet.
 • A nevelőszülő segítséget nyújt a gyermek vérszerinti családjába történő visszahelyezéséhez, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadó szülőknél történő elhelyezéséhez. Mindezek teljesülése érdekében együttműködik a gyámhivatallal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, és a gyermekjóléti szolgálattal.
 • Gondoskodás a gyermek szabadidejének hasznos eltöltéséről.
 • A nevelőszülői hálózat szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek testi, érzelmi, értelmi erkölcsi fejlődését, illetve az ehhez szükséges környezeti, nevelőszülői alkalmasság meglétét. Segítik a nevelőszülőket a felmerülő problémák megoldásában, biztosítják a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének hatékonyságát.
 • magyar állampolgár, illetve bevándorolt vagy menekültként elismert személy
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • büntetlen előéletű
 • 24. életévét betöltötte
 • a gondozott gyermek és közte legalább 18, legfeljebb 50 év korkülönbség van
 • a jogszabályban előírt képesítési előírásoknak megfelel
 • személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének, vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására
 • otthona, környezete alkalmas a gyermeknevelésre (tiszta, világos, fűthető lakás, a gondozott gyermek számára külön szoba, ahol az egy gyermekre jutó élettér legalább 6 m2)
 • házastársa illetve élettársa elhatározásához hozzájárul

A nevelőszülői foglakoztatási jogviszony attól a naptól jön létre, amikor a gyámhatóság határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását jelöli meg.

A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

Az alapdíj legalább a minimálbér 30%-a, a kiegészítő díj gyermekenként legalább a minimálbér 20%-a. Többletdíj – minimálbér 5%-a – akkor illeti meg a nevelőszülőt, ha  speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek nevelését vállalja.

A gyermek ellátásra – élelmezés, ruházkodás, tankönyv, tanszer, egészségügyi ellátás – a családi pótlék mellett nevelési díj és külön ellátmány illeti a nevelőszülőt.

A nevelési díj a nyugdíjminimum 120%-a, különleges szükségletű gyermek esetén 140%-a,

speciális szükségletű gyermek esetén pedig 150%-a. A külön ellátmány összege az éves nevelési díj 25%-a,melyet a nevelési díjjal együtt havonta kerül folyósításra.

Ezen összegeket, valamint a gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani.

 1. Hívja a 06 52 574 580 számot vagy jelezze igényét adatai megadásával a lap jobb oldalán!
 2. Munkatársunk visszahívja, egyeztetik a jelentkezés feltételeit és a lehetőségeket, további teendőket.
 3. A hálózat környezettanulmányt készít, valamint pszichológiai alkalmassági tesztet vesz fel a jelentkezőtől.
 4. Az igénylés beadásához szükséges erkölcsi bizonyítvány, orvosi igazolás a egészségi és fizikai alkalmasságról, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező ellen nem folyik eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt.
 5. Ezt követi egy felkészítő időszak, amely sikeres elvégzése után részt vehet a hálózatunk által szervezett képzésen.  

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat vezetője

Éles Mariann
06 20 340 0329

Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője

Szoboszlai Enikő
06 30 638 3211
Debrecen, Simonyi út 14.
bteszboldoggyermekkor@gmail.com

Nevelőszülői Hálózat tanácsadói

Hajdú-Bihar megye 

Szöőr Beáta
06 20 334 7196

Jász – Nagykun – Szolnok  megye

Disznós Lajosné
06 20 376 3079

Növendékügyi előadó

Dr. Lajter Ágnes
06 20 320 5558

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat Észak – Magyarországi Központ

Miskolc, Andor utca 88.
bgykmiskolc@gmail.com

Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője

Katona Tímea
06 20 376 2796

Nevelőszülői Hálózat tanácsadói

Borsod – Abaúj – Zemplén megye 

Beck Mariann
06 20 237 7397

Szabolcs – Szatmár – Bereg  megye

Erdős Kornél
06 70 967 0785

Gyermekvédelmi ügyintéző

Kövér Gáborné
06 20 376 2768

Hagyjon nekünk üzenetet, visszahívjuk!

Ha Ön keresne bennünket:

Telefon: 06 52 574 580
E-mail: info@btesz.hu

További információkkal munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Minden gyermeknek jár a boldog gyermekkor!