Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat

MEGYÉBEN
0
GYERMEK
0

Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye

Boldoggá "varázsoljuk" őket!

A gyermekkor az ember életében a legfontosabb és legmeghatározóbb időszak. Ebben az életkorban alakulnak ki a készségek, képességek, a pszichológiai és lelki fejlődés alapvető, az egész életünket meghatározó elemei. A gyermekek számára az elsődleges szociális színtér a család. A családi diszfunkciók egyre több gyermek növekedésében és fejlődésében eredményeznek átmeneti, vagy tartós torzulást.

A család- és gyermekjóléti alapellátások és szakellátások szolgáltatásai ezen torzulások, valamint a veszélyeztetettségek megakadályozására és visszafordítására jöttek létre.

A nevelőszülői ellátás a gyermekvédelmi rendszer olyan szolgáltatása, amely az otthont nyújtó személyes gondoskodás keretein belül látja el a gyermekek nevelését és gondozását, biztosítja a testilelki-szellemi-oktatási-szociális fejlődését a nevelőszülő saját háztartásában családja körében, valamint utógondozói ellátást és utógondozást biztosít.

Mit csinál egy nevelőszülő?

A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körűellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek és gyermekeknek.

  • otthonában látja el a gyermek nevelését, gondozását, ahol biztosítja számára a testi, szellemi erkölcsi, értelmi és az érzelmi biztonságának feltételeit; 
  • segít a gyermeknek az elszenvedett traumái, veszteségei feloldásában és feldolgozásában, szükség esetén terápiás segítséget vesz igénybe;
  • gondoskodik a gyermek megfelelő oktatásáról, képzésről, szükség esetén fejlesztéséről;  
  • gondoskodik a gyermek személyi épségének és biztonságának megőrzéséről, az évszaknak megfelelő mennyiségi és minőségi ruházatáról; 
  • felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és a családi, társadalmi normák elfogadására, betartására;
  • biztosítja a gyermek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartását, ezzel elősegíti a gyermek visszakerülését családjába, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését;
  • szükség esetén vállalja a gyermek nagykorúsága utáni gondozását, lakhatását;
  • együttműködik a nevelőszülői tanácsadóval, a gyermekvédelmi gyámmal és a szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel valamint a gyermekkel kapcsolatban álló minden intézménnyel.

Te is lehetsz nevelőszülő?

Igen, amennyiben az alábbiaknak megfelelsz:

Boldog gyermekkor nevelőszülői hálózat

Ha, valamelyik kritériumnak nem felelek meg, mit tegyek? 

Így válhatsz nevelőszülővé

1.

Kérj tőlünk visszahívást vagy keresd telefonon szakmai vezetőinket (Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: Mikó Erika – 06 70 663 8834; Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: Szűcs Ferenc – 06 20 405 9583)

2.

Telefonon/személyesen segítünk értelmezni a jelentkezési feltételeket, lehetőségeket és egyéb teendőket

3.

A hálózat munkatársa környezettanulmányt készít, valamint a hálózat pszichológusa pszichológiai alkalmasságitesztet vesz fel a jelentkezővel és családtagjaival.

4.

A szükséges nyilatkozatok beszerzése, erkölcsi bizonyítvány, orvosi igazolás. (segítünk az ügyintézésben)

5.

Részt veszel egy hálózatunk által szervezett 60 órás alapképzésen.

A nevelőszülőt megillető díjak, nevelőszülő fizetése

A nevelőszülői foglakoztatási jogviszony attól a naptól jön létre, amikor a gyámhatóság határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását jelöli meg.

A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és a többletdíjból áll.

Az alapdíj legalább a minimálbér 30%-a, a kiegészítő díj gyermekenként legalább a minimálbér 20%-a. Többletdíj – minimálbér 7%-a – akkor illeti meg a nevelőszülőt, ha  speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek nevelését vállalja.

A gyermek ellátásra – élelmezés, ruházkodás, tankönyv, tanszer, egészségügyi ellátás – a családi pótlék mellett nevelési díj és külön ellátmány illeti a nevelőszülőt.

A nevelési díj a nyugdíjminimum 120%-a, különleges szükségletű gyermek esetén 140%-a, speciális szükségletű gyermek esetén pedig 150%-a. A külön ellátmány összege az éves nevelési díj 25%-a, melyet a nevelési díjjal együtt havonta kerül folyósításra.

Ezen összegeket, valamint a gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani.

Boldog Gyermekkor
Nevelőszülői Hálózat

Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Heves vármegye

Mikó Erika – szakmai vezető

06 70 663 8834

Email

miko.erika@btesz.hu

Látogass meg személyesen

Debrecen, Kartács u. 16/A

Boldog Gyermekkor
Nevelőszülői Hálózat -
Észak-magyarországi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Szűcs Ferenc – szakmai vezető

06 20 405 9583

Email

szucs.ferenc@btesz.hu

Látogass meg személyesen

Miskolc, Andor u. 88

Kérj visszahívást!

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat
boldoggyermekkor@btesz.hu

Szakmai vezető (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok)

Mikó Erika
06 70 663 8834
miko.erika@btesz.hu

Nevelőszülői Hálózat tanácsadói

Hajdú-Bihar megye 

Szöőr Beáta Anna
06 20 334 7196
szoor.beata@btesz.hu

Jász – Nagykun – Szolnok  megye

Disznós Lajosné
06 20 376 3079
disznos.lajosne@btesz.hu

Hajdúné Farkas Tímea
06 70 643 08 94; hajdune.farkas.timea@btesz.hu

Növendékügyi előadó

Asztalos Sándor
0670 663 8939
asztalos.sandor@btesz.hu

Pszichológusok

Dániel András
06 20 253 8942 daniel.andras@btesz.hu

Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózat Észak – Magyarországi Központ

bgykmiskolc@btesz.hu


Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője

Szűcs Ferenc
+36 20 405 9583

Nevelőszülői Hálózat tanácsadói

Borsod – Abaúj – Zemplén megye 

Ungvári Anita
06 20 403 6672; ungvari.anita@btesz.hu

Bártfainé Murvai Márta
06 20 274 7245; bartfaine.murvai.marta@btesz.hu

Gondos Gabriella Andrea
06 70 644 2291; gondos.gabriella.andrea@btesz.hu

Bártfai Evelin
06 70 653 22 27; bartfai.evelin@btesz.hu

Szabó Réka
06 20 237 73 97; szabo.reka@btesz.hu

Tokodiné Baji Tímea
06 70 513 38 00; tokodine.baji.timea@btesz.hu

Szabolcs – Szatmár – Bereg  megye

Erdős Kornél; erdos.kornel@btesz.hu
06 70 967 07 85

Técsi Éva
06 70 667 00 31; vilman.tecsi.eva@btesz.hu


Szociális gyermekvédelmi ügyintéző

Kövér Gáborné
06 20 376 2768


Pszichológus

Toboz Csilla
06 30 487 47 48