Önkéntesség

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió várja azokat az érdeklődőket,  akik a közösség és társadalom érdekében fejlesztő, értékteremtő tevékenységet kívánnak végezni.

Iskolai közösségi szolgálatukat teljesítő diákokat is szeretettel fogadunk!

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió célja a tudatos társadalom létrehozásában való aktív részvétel.
A
megértés, megbocsátás, türelem, tisztelet és alázat értékei mentén felelősséggel gondoskodunk a rászorulókról önkéntesek bevonásával.
Részlet a szervezet Önkéntes Stratégiájából

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás érintettjei 
Részlet a Nemzeti Önkéntes Stratégiából 2012-2020

Mibe kapcsolódhatsz be?

Bármely szolgáltatásunk munkájába bekapcsolódhatsz, bármely településen.

Idősek ellátása

Szociális étkeztetés

Szenvedélybetegek ellátása

Támogatott lakhatás

Nevelőszülői Hálózat

Tudományos kutatás

Szervezetünk aktív tudományos kutatási munkát folytat a hátrányos helyzetű csoportok jellemzőinek feltárása érdekében. Jól működő kapcsolatot ápolunk a Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének oktatóival és hallgatóival. A tudomány iránt elkötelezett önkénteseinket szívesen vonjuk be kutatásainkba is.

 

Érdeklődés és jelentkezés


Kukk Éva
karrier@btesz.hu