A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megvalósításában futó pályázatok

"Segíts, hogy önállóan élhessek"

EFOP-1.2.7-16-2017-00009

Az EFOP-1.2.7-16-2017-00009 Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása című felhívás keretében a „Segíts, hogy önállóan is élhessek” c. projekt, egy, a nevelőszülői hálózatban lévő fiatalok önfenntartását és családi életre való felkészülését segítő programsorozat, amelyet a BTESZ (Baptista Tevékeny Szeretet Misszió) debreceni székhelyén (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) működő nevelőszülői hálózat valósít meg. A projekt 2018.06.01-2019.05.31 között valósul meg. A projekt összköltsége 5.000.000 Ft, amely 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.  Az elsődleges célok közé tartozik a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők önfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének támogatása, szociális kompetenciájuknak a javítása, a tanulásra, a családi életre való felkészítés, az önálló életkezdési feltételek javítása és az önálló életvitelre való alkalmasság kialakítása. Továbbá a szegénység és a hátrányos helyzet átörökítésének megakadályozásával a társadalmi felzárkóztatást tűztük ki hosszabb távú elérendő célként, amelyhez a projektelemek közvetetten hozzájárulnak.  Az elsődleges célok közé tartozik a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők önfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének támogatása, szociális kompetenciájuknak a javítása, a tanulásra, a családi életre való felkészítés, az önálló életkezdési feltételek javítása és az önálló életvitelre való alkalmasság kialakítása. Továbbá a szegénység és a hátrányos helyzet átörökítésének megakadályozásával a társadalmi felzárkóztatást tűztük ki hosszabb távú elérendő célként, amelyhez a projektelemek közvetetten hozzájárulnak. 

"Lendületet adunk"

Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) és a Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI) konzorciumi együttműködésben, 2017. december 01-én indította el az EFOP-1.3.7-17-2017-000314 azonosító számú, „Lendületet adunk – Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson” című programját. A 2017.12.01. és 2020.11.30. között megvalósuló projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című felhívás keretében, 49.023.528 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósul meg.

 

2017.12.01.