A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megvalósításában futó pályázatok

"Segíts, hogy önállóan élhessek"

EFOP-1.2.7-16-2017-00009

Az EFOP-1.2.7-16-2017-00009 Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása című felhívás keretében a „Segíts, hogy önállóan is élhessek” c. projekt, egy, a nevelőszülői hálózatban lévő fiatalok önfenntartását és családi életre való felkészülését segítő programsorozat, amelyet a BTESZ (Baptista Tevékeny Szeretet Misszió) debreceni székhelyén (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) működő nevelőszülői hálózat valósít meg. A projekt 2018.06.01-2019.05.31 között valósul meg. A projekt összköltsége 5.000.000 Ft, amely 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.  Az elsődleges célok közé tartozik a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők önfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének támogatása, szociális kompetenciájuknak a javítása, a tanulásra, a családi életre való felkészítés, az önálló életkezdési feltételek javítása és az önálló életvitelre való alkalmasság kialakítása. Továbbá a szegénység és a hátrányos helyzet átörökítésének megakadályozásával a társadalmi felzárkóztatást tűztük ki hosszabb távú elérendő célként, amelyhez a projektelemek közvetetten hozzájárulnak.  Az elsődleges célok közé tartozik a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők önfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének támogatása, szociális kompetenciájuknak a javítása, a tanulásra, a családi életre való felkészítés, az önálló életkezdési feltételek javítása és az önálló életvitelre való alkalmasság kialakítása. Továbbá a szegénység és a hátrányos helyzet átörökítésének megakadályozásával a társadalmi felzárkóztatást tűztük ki hosszabb távú elérendő célként, amelyhez a projektelemek közvetetten hozzájárulnak. 

Kiadvány letöltése

Programok részletes bemutatása

Projekt tapasztalatok

Szakmai beszámoló – 14 éven aluli- és felüli ellátotti korcsoport

Szakmai beszámoló – 14 éven felüli ellátottak esetében, ügyintézési készségek fejlesztése

Szakmai beszámoló – Családi életre felkészítő program

Szakmai beszámoló – Egyéni pszichoterápia

Szakmai beszámoló – Gyermeki jogok megvalósulása és sérülése

Szakmai beszámoló – Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba

Szakmai beszámoló – Mese vagy Mozgásterápiás foglalkozás

Szakmai beszámoló – Nyárköszöntő család

Szakmai beszámoló – Pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek

Szakmai beszámoló – Szexuális felvilágosító célú programsorozat

Szakmai beszámoló – Szülők és hozzátartozók számára szervezett tevékenység

Tematika – Internetes zaklatás, mefélemlítés

Tematika – Szenvedélybetegségek prevenciója

"Lendületet adunk"

Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson

Pályázó neve: Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (Főpályázó), Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (konzorciumi partner)
Projekt megnevezése: Lendületet adunk – Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson
Projekt megvalósítás helyszíne: 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 26.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00314
Megítélt támogatás összege (Ft): 49 023 528 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás kezdete: 2017.12.01.
Megvalósítás vége: 2020.11.30.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) és a Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI) konzorciumi együttműködésben, 2017. december 01-én indította el az EFOP-1.3.7-17-2017-000314 azonosító számú, „Lendületet adunk – Közösségfejlesztő tevékenységek bővítése Balmazújvároson” című programját. A 2017.12.01. és 2020.11.30. között megvalósuló projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című felhívás keretében, 49.023.528 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósul meg, mely támogatás mértéke: 100%.
A projekt fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.
Konzorciumi partnerünk honlapja: http://bakihaz.hu/lendulet/


A megvalósítás céljai:
· Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
· Társadalmi együttélés javítása
· Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése
· Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
· Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
· Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
· Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása

Kiadvány letöltése

2017.12.01.