100 évvel ezelőtt Sopron és környékének lakossága Magyarország mellett döntött

Olvasási idő: 2 perc

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elveszítette területének háromnegyed részét. Az elcsatolt területek között volt a nyugat-magyarországi Burgenland is, amely Ausztriához került. A sokak számára érthetetlen döntés hátterében – miszerint a szintén vesztes Ausztria is kapott területet – alapvetően két ok állt. A nagyhatalmak egyrészt a kisállammá váló Ausztria életképességét akarták növelni a német többségű terület átadásával, annak érdekében, hogy az osztrákokban csökkentsék a Németországgal való egyesülés (Anschluss) vágyát. Másrészt a Csehszlovákiát és a délszláv államot összekötő, Nyugat-Magyarországot átszelő szláv korridor (folyosó) ötletének méregfogát akarták kihúzni. A nyugati határvidék tehát a nagyhatalmi érdekek áldozataként került Ausztriához.

A terület a szerződés megkötésének pillanatában a magyar Nemzeti Hadsereg megszállása alatt állt. A magyar kormány a terület kiürítését a még mindig Dél-Magyarországon tartózkodó délszláv hadsereg kivonulásától tette függővé, amire csak 1921 nyarán került sor. A Nemzeti Hadsereg ezt követően elhagyta Nyugat-Magyarországot. A helyén azonban Sopronban és környékén a Rongyos Gárda néven ismert félkatonai alakulat átvette az irányítást és kikiáltotta a Lajtabánságot. A Bethlen-kormány hivatalosan ellenezte, nem hivatalosan azonban támogatta az akciót, hiszen a krízis elnyújtásában volt érdekelt.

A kormány számítása bevált, Olaszország vállalta a közvetítő szerepet Magyarország és Ausztria között. Nagyhatalmi támogatással végül 1921. december 14-16-án tartottak voksolást a terület hovatartozásáról Sopron szabad királyi városban és nyolc környező faluban. Bár tiltották, mindkét fél igen agresszív propagandát folytatott. A szavazáson azon 20. életévüket betöltött állampolgárok vehettek részt, akik 1919. január 1. előtt vagy 1921. január 1. óta a területen állandó lakóhellyel rendelkeztek.

23.561 főből 15.304 Magyarország, 8.227 Ausztria mellett tette le a voksát. Óriási győzelem volt politikailag és az etnikai elv felett is, hiszen a városban összpontosuló német nyelvű lakosság nagy részének szavazatán múlt, hogy a terület visszakerült Magyarországhoz.

A szavazás kétszeresen is fontosnak bizonyult. Az ország ugyanis visszaszerzett egy, a nemzetközi békeszerződés értelmében elcsatolt területet, amely cselekedet azt jelezte, hogy a területi revízió, amennyiben megérnek rá a feltételek, nem hiú ábránd. Sopron 1922-ben megkapta a Leghűségesebb Város (Civitas Fidelissima) címet, amit azóta is büszkén visel.

Seres László

Megosztás itt: facebook
Facebook

TOVÁBBI FRISS CIKKEK