SZENVEDÉLYBETEGEK TÁMOGATOTT LAKHATÁSA

Sikertörténetek a támogatott lakhatás szolgáltatásunkban!

További információkkal munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Van remény, van kiút, van választás – segítünk, ha készen áll a változásra!

Miért minket válasszon?

Szenvedélybetegek részére nyújtott ellátás, amely az önálló életvitel fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít lakhatást, esetvitelt, más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást, valamint felügyeletet, étkeztetést, gondozást, készségfejlesztést, tanácsadást, pedagógiai, gyógypedagógiai segítségnyújtást, szállítást és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.
A szenvedélybeteg egy új, hozzá hasonló problémákkal küzdő emberekből álló közösségbe kerül, ahol az ott lakók segítik egymás életmódváltoztatását tapasztalatokkal, jó példákkal.
Így sokkal nagyobb az esélye a változtatásnak, mint a régi megszokott közegben, ahol sokkal nehezebb a szokásokon változtatni.
Az igénybe vehető szolgáltatások egyénileg határozzuk meg, egy szakértő által készített komplex szükségletfelmérés után.
A szolgáltatás célja az önálló, szermentes életvitel elősegítése és fenntartása védett, biztonságot adó, támogató környezetben. Figyelmet fordítunk a visszaesés megelőzésére, a kapcsolati és lelki károsodások helyreállítására és segítjük a társadalomba való visszailleszkedést és a munkavállalást.

A Minnesota modellről:
A Minnesota modell egy függőség kezelési program, amit ismertebb néven absztinencia modellnek is hívnak.
Az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programja képezi az alapját – az 1950-esévekben alkotta meg a minnesotai állami kórházban dolgozó két szakember.
Minden egyes függő beteget saját igényeinek megfelelően kezelnek, és ebben a
folyamatban aktívan részt vállalnak a függő családtagjai és szűkebb környezete is. A kezelés minimum 28, de általában jóval több napig tart és ezalatt a 12 lépéses programon halad végig a beteg. Az alkoholizmusra, vagy bármilyen szerfüggőségre önálló betegségként tekint, különböző fázisokkal. Fontos alapelv, hogy fizikailag, mentálisan és spirituálisan is kezelni kell a betegséget.
A kezelés arról közismert, hogy jóval hatékonyabb, mint a kizárólag detoxikációra épülő kezelések.

A 12 lépéses program

 1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk
  irányíthatatlanná vált.
 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki
  egészségünket.
 3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten
  gondviselésére bízzuk.
 4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
 5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.
 6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket ezektől a jellemhibáktól.
 7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.
 8. Listát készítettünk azokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.
 10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.
 11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját
  felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.
 12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.

A szolgáltatást bármelyik nagykorú személy igénybe veheti, aki saját elhatározásából úgy dönt, hogy le akarja tenni az alkoholt vagy a függőséget okozó szert.


A beköltözéshez szükséges főbb feltételek:

 • felvételi beszélgetésen való részvétel,
 • teljes absztinencia (józanság) vállalása
 • komoly elhatározás, döntés és motiváció a felépülés iránt, betegségtudat – tehát a szenvedélybetegség őszinte felismerése
 • előnyt jelent, ha a jelentkező ismeri a 12 lépéses programot – elolvasható oldalunkon feljebb
 • betöltött 18. életév
 • orvosi igazolás, szakorvosi szakvélemény
 • szakértő által készített komplex szükségletfelmérés


A szükséges dokumentumok beszerzésében kollégáink segítséget nyújtanak.

15.000 Ft/hó/fő

 1. Hívja a 06 80 900 368 telefonszámot vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a lap jobb oldalán!
 2. Munkatársunk visszahívja, egyeztetik a jogosultság feltételeit (szenvedélybetegség, fogyatékosság, szociális helyzet stb.) és a lehetőségeket.
 3. Egyeztetett időpontban felvételi megbeszélést tartunk
 4. Komplex szükségletfelmérés keretében 1,5 éves fejlesztési tervet készítünk

Csatolandó dokumentumok

Kérelem

Egészségi állapot igazolás

Hol veheti igénybe a szolgáltatást?

Kelet-Magyarország két településén,

Gyulán

Miskolcon

az ország egész területéről érkezők számára,
összesen 22 férőhellyel biztosítjuk terápiás módszereinket.