Tevékeny Gondozási Szolgálat Szolnok

5000 Szolnok, József Attila u. 83.

Intézményvezető

Tóth Erzsébet

06 20 413 0503
toth.erzsebet@btesz.hu

Házi segítségnyújtás


Perjési Andorné
06 20 435 6769
perjesi.andorne@btesz.hu

Alföldi Alexandra
06 20 226 47 04

Szociális étkeztetés

Péter Géza
06 70 779 07 63

Török Márta
06 20 297 15 94

Vígh Tibor
06 20 274 26 24

Szenvedélybetegek nappali ellátása

Dávid Ferencné
06 20 267 45 93


.