Tevékeny Gondozási Szolgálat Szolnok

5000 Szolnok, József Attila u. 83.

Intézményvezető

Tóth Erzsébet

06 20 413 0503
toth.erzsebet@btesz.hu

Házi segítségnyújtás


Perjési Andorné
06 20 435 6769
perjesi.andorne@btesz.hu

Alföldi Alexandra
06 20 226 47 04

Szociális étkeztetés

Péter Géza
06 70 779 07 63

Török Márta
06 20 297 15 94

Vígh Tibor
06 20 274 26 24

Szenvedélybetegek nappali ellátása

Péter Borbála
06 70 661 86 73


.

Fogyatékos személyek nappali ellátás

Danajka Csilla
06 70 198 42 12
Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Péter Borbála
06 70 661 86 73