Tájékoztató a szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatásra vonatkozóan

Utolsó frissítés dátuma: 2020.03.16

Biztonsági alapelvek a szolgáltatásnyújtás során:

1. A kontakt számokat a lehetséges mértékig minimalizálni szükséges.
2. A nyitvatartási idő napi 6 óra, elegendő egy fő munkatárs biztosítása, ügyeleti rendszerben.
3. Az ellátottaknak az intézményben történő tartózkodásra nincs lehetősége, kizárólag a legrövidebb időtartamig és csak az alábbi esetekben:
4. Csak a legalapvetőbb/ életmentő/létfenntartási esetekben történhet a segítségnyújtás.

 

Étkeztetés:
5. Havi egyszeri tartós élelmiszercsomagok biztosítása (30 naponta konkrét időpont megadása előre).
6. Meleg étel biztosítása, melyet személyes kontakt nélkül kell átadni, elfogyasztásra nincs lehetőség az intézményben.

Átvételi szabályok:
7. A több bejáratú intézmények esetében egyetlen bejárat nyitva tartása szükséges.
8. Belépés az intézmény épületébe kizárólag kézfertőtlenítést követően lehetséges.
9. Az ellátottakat a bejárat előtt kell fogadni, eszközátadás (étel, ruházat) is itt történjen, személyes kontakt nélkül. Akut probléma kapcsán telefonos ügyintézést bonyolíthat az ügyeletet ellátó munkatárs, az ellátott az intézmény épületén kívül várakozzon az ügyintézés időtartama alatt.
10. Kötelező állapotfelmérés belépés előtt (beteg ellátottakat nem lehet fogadni). Átadásra alkalmas eszköz kijelölése szükséges (asztal, szék stb.), az élelmiszercsomagok vagy meleg étel azon történő elhelyezése átadásra becsomagolva történik. (kontakt nélküli átadás feltételei teremtődjenek meg)

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás felfüggesztése
11. Mosásra, tisztálkodásra nincs lehetőség az intézményben.
12. Adományruhák biztosítása a legszükségesebb esetekben, ha rendelkezésre áll és válogatás nélkül odaadható.

13. Ügyintézés – kizárólag létfenntartáshoz, krízisesetben és csak telefonon
14. Minden más, személyes kontaktust igénylő szolgáltatás biztosítása felfüggesztésre kerül (csoportfoglalkozások, egyéni esetkezelés, szabadidős tevékenység stb.)