Történetünk

10 évvel ezelőtt….
egy fiatal közgazdászban és pár frissen végzett szociálpolitikusban megfogalmazódott az a gondolat, hogy a társadalomban igény van a megszokottól eltérő, magas színvonalú szociális ellátásra.
A gondolatokat tervek, majd tettek követték és természetesen munkával teli napok. A kezdetben lokális, debreceni szervezet intézményei 2012-re már Magyarország keleti térségének minden területén megtalálhatóak voltak, megközelítőleg 4500 ellátottat gondoztak. Ez a folyamat azóta sem torpant meg, a házi segítségnyújtás és szenvedélybeteg ellátás kiépítését követte a szociális étkeztetés biztosítása az arra igényt tartók részére. Új mérföldkő 2014 a szervezetünk életében, hiszen akkor határozta el a vezetőség, hogy az elhagyott, vagy nem megfelelő családban nevelkedő gyermekek helyzetének javítása érdekében nevelőszülői hálózatot hoz létre Boldog Gyermekkor néven. Jelenleg négy megyére terjed ki a hálózatunk, ahová folyamatosan fogadjuk azok jelentkezését, akik hívatásuknak tudják elképzelni a nevelőszülőséget.

Munkánk során számtalan alkalommal találkoztunk nehéz élethelyzetben lévő emberekkel, ezért kötelességünknek éreztük, hogy sem etnikai, sem vallási, sem egyéb hovatartozást nem vizsgálva, ahol lehetőségünk van rá, enyhítsük a problémákat, segítsük a mindennapok méltóságteljes megélését. E célból hoztuk létre Alapítványunkat 2016-ben, amely bár nem túl nagy múltra tekinthet vissza, de számos projektet tudhat maga mögött.

Szervezetünk és az Élelmiszerbank együttműködése egészen új keletű, 2017.06.01-re datálható. Ezt az együttműködést azonban egy hosszú megelőző munka készítette elő. Régóta kiemelt helyet foglal el céljaink között, hogy ne csak alkalomszerűen, hanem folyamatosan segítsük élelmiszerrel az arra rászorulókat. Eldöntöttük azt is, hogy az ország keleti megyéinek egyikében szeretnénk ezt a missziót végezni, választásunk Vásárosnaményra esett, ahol már évek óta jelen van szervezetünk, mind az idős, mind a szenvedélybeteg ellátás, mind pedig a szociális étkeztetés terén, így a megfelelő logisztikai és személyi feltételek biztosítottak.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület ez évi pályázati felhívása felkészülten ért bennünket, a kiírás feltételeinek maximálisan meg tudunk felelni, így e hónap első napján megköthettük az együttműködési szerződést az Élelmiszerbankkal.

A program megvalósításában együttműködő partnerünk a helyi TESCO Global Zrt. helyi áruháza (TESCO Vásárosnamény Szupermarket, 4800, Beregszászi út 1/B). A cég szintén az Élelmiszerbankkal kötött szerződésben vállalja, hogy szervezetünk számára átadja az előző nap során megmaradt pékárut, zöldségeket, gyümölcsöt, illetve ünnepnapok előtt a rövid szavatossági idejű termékeket (tejtermékek, felvágottak, hűtött áruk). Jelenleg, az ünnepnapokon túl, heti egy alkalommal veszi át szervezetünk az adományokat. Az átvételt követően a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió vásárosnaményi (Radnóti út 9.) kollegái a „mentett” élelmiszereket eljutatják a rászorulóknak, így teljesül a program célja, nem megy élelmiszer veszendőbe, hanem segít a szükséget szenvedőkön. Célcsoportunk jelenleg szervezetünkkel szerződésben álló szenvedélybetegek, a házi segítségnyújtást igénybevevő illetve a szociális étkeztetést igénybevevő ellátottjaink.

A Baptista Tevékeny Szeretet Missziónál a szenvedélybeteg ellátás több színtéren zajlik: alacsony küszöbű ellátás keretében anonim módon, szenvedélybetegek nappali ellátása az aktív szerhasználóknak, ahol a józanodó életmód elérése a cél, valamint támogatott lakhatás keretein belül a felépülést támogató ún. „Tiszta Ház” programunkban. Mindhárom esetben a professzionalizáció áll a középpontban, s elsődleges célunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük szolgáltatásainkat.

Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a megkereső tevékenységek hatékonysága kicsi, és leginkább a 45 év felettiek képezik klientúránkat; sok a rejtőzködő szenvedélybeteg, és a természetes támogató közeggel rendelkező függőket alapvetően nem éri el a szolgáltatás.

A prevenciót nagyon fontos területnek tartjuk, hiszen ez a legjobb módja annak, hogy a fiatal szerhasználók leépülését megakadályozzuk. A 16-25 év közötti korosztály egy olyan célcsoport a szenvedélybeteg ellátásban, akik fejleszthetőek, időben kimenekíthetőek, és egyetlen szolgáltató sem tudja Őket tartósan bent tartani, mert nem tudnak olyan szolgáltatást nyújtani e korosztálynak, ami hosszú távon is lekötné figyelmüket. Előzetes kutatásokat végeztünk, és azt tapasztaltuk, hogy a korosztályon belül a segítséget kérők elsődlegesen a GOOGLE keresőt használják, minden kommunikáció online felületen történik. Kutatásaink eredményeképpen bebizonyosodott számunkra, hogy nincs olyan informatikai honlap, vagy telefonos applikáció, ami teljes körű információt és szolgáltatást is nyújtana szenvedélybeteg ellátás területén.
Magyarországon felmérések alapján évente 23 fő, Európában évente 8300 fő hal meg kábítószer túladagolásban. Úgy véljük, egy professzionális, mindenkit elérő, innovatív szolgáltatási formával ezek a halálesetek megelőzhetőek, így célul tűztük ki, hogy létrehozunk egy boldalt, egy mobil applikációt, ahol online formában anonim terápiás beszélgetések zajlanak megfelelő szakértői csapattal, és a telefonra feltelepíthető applikáció segítségével azonnali segítségkérésre is van lehetőség!

Közös víziónk, hogy a BTESZ – PhoeniX Online Addiktológiai Központ szolgáltatása 2018. év végére teljességgel kiépül, használható applikációt és boldalt működtet folyamatosan bővülő, országos önkéntes hálózattal, s a fiatalok a rejtőzködő szenvedélybeteg státuszból kortárs segítővé lépnek elő!

Szervezetünket jellemző innováció nem lenne elképzelhető fiatal szakemberek nélkül. Ennek érdekében nagy örömmel fogadjuk az iskolai közösségi szolgálat keretében hozzánk érkező diákokat és azokat a hallgatókat, akik gyakorlatukat nálunk kívánják tölteni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy gyakornokainkból, végzést követően, kollegákká válnak ezek a fiatalok.

Évente több alkalommal szervezünk a tevékenységünkhöz kapcsolódó témakörökben konferenciákat, ahol a tudományos élet számos képviselőjét köszönthetjük előadóink sorában.

Mi a dinamikus fejlődésünk titka? Nincs titok… Ami mindehhez kellett az az, hogy higgyünk az álmainkban, egymásban és a kompromisszum nélküli szakmaiságban.

Híreink

Hírek, történetek
Benedek Dávid

Pályázat kisgyermeket nevelő szülők számára

Olvasási idő: 2 perc A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő piaci visszatérésének támogatása céljából. A projektek keretében a Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők számára biztosít támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerő piaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi

Részletek »
Egyéb
Benedek Dávid

Segítség hiányában marad a Coca-Cola

Olvasási idő: 2 perc Segítség hiányában marad a Coca-Cola Nem mindennap esik meg az emberrel, hogy 5 napig csak a Coca-Cola szolgál számára „eledelül”. Kivéve, ha elesését követően az embernek nincs akitől segítséget kérnie, és csupán a sokak szemében hírhedt nedű biztosítja a túlélést. Pontosan így járt egy virginiai férfi, – írja a New

Részletek »
Hírek, történetek
admin

Tehetséggondozó ösztöndíj program

Olvasási idő: < 1 perc

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány támogatói adó 1%-os felajánlásai révén ösztöndíjban részesít olyan, tanulni vágyó gyermekeket, akik tehetségük kibontakoztatásában hátrányos helyzetük miatt korlátozottak.

Részletek »