TSZR2021-1485

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021”

Események, rendezvények

A részletekért kattintson az esemény címére!


2022. február 24-én 1000 órától szakmai műhely valósult meg a püspökladányi Napfényes Sziget Integrált Intézményben 17 fő részvételével.

A Napfényes Egyesület nevében Kiss Róza – egyesület elnöke – köszöntötte a résztvevőket, akik Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből a különböző fenntartásban működő szociális intézmények képviselőiként vettek részt a rendezvényen.

A köszöntést követően Hajdu Lajos intézményvezető prezentációjában be-mutatta a Napfényes Támogató Szociális Egyesület felépítését, az intézmény által képviselt módszertant, valamint az intézményi jogviszony létrejöttét megelőző felkészítési folyamatokat.

Az előadás után két csoportban mutatták be a házigazdák az intézmény tevékenységeit: a nappali ellátást, a támogatott lakhatást és a nagyon sokszínű fejlesztő foglalkoztatást.


A vendéglátás során a résztvevők az intézményük képviseletében bemutatkoztak egymásnak és egyeztettek az előadás és az intézménylátogatás alatt felmerült szakmai kérdésekben.


2022. március 17-én a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában rendeztük meg az idősek szakosított ellátása munkacsoport első szakami műhelytalálkozóját.


A megjelent vendégeket Szitai Tamás ügyvezető úr és Faragó Tiborné vezető szaktanácsadó köszöntötte. Rövid előadás keretében került sor a területi szakmatámogatási rendszer, szakma-támogatási feladatok Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, az az a TSZR2021 pályázat bemutatására. Ezt követő konzultáció során a jelen lévő intézmények képviselői egyeztettek az előadás alatt felmerült kérdésekkel kapcsolatban.

A szünet utáni műhelymunka témája a szakterületet érintő prioritások megfogalmazása és bemutatása volt, melyet kiscsoportokban végeztek el a szakemberek.

A csoportok képviseletében egy fő bemutatta saját csoportjában felvetett kérdéseket, problémákat és prioritásokat, valamint azok megoldásának javaslatait. Kárándi Erzsébet a Btesz idősek szakellátása munkacsoport vezetője moderálta a műhelymunkát és az azt követő nagyon aktív csoportmunkát.

A műhelytalálkozó során megfogalmazott szakmai véleményeket, javaslatokat táblázatban szerkesztve fogjuk megosztani a területen tevékenykedő partnerekkel, valamint alapját képezi a következő időszak pályázati tevékenységeinek szervezése és lebonyolítása tekintetében.

A TSZR 2021-1485 pályázat keretében 2022. március 24-én rendeztük meg az idősek alapellátása munkacsoport első szakmai műhelyét a területen tevékenykedő munkatársak részvételével.

A köszöntést követően Oláh Péter, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió módszertani munkatársa mutatta be a területi szakmafejlesztés működési színtereit, a konzorciumi partnereket és a magalakult munkacsoportokat. Előadásában kitért a várható feladatokra és rendezvényekre is, melyek szervezését tervezi a Btesz a pályázat megvalósítása alatt.

Kárándi Erzsébet, az idősek szakosított ellátása munkacsoport vezetője, az előző módszertani pályázat megyei hálózati szakértője az „Idősellátás Országos Hálózata a mindennapokban” címmel tartotta meg előadását. Bemutatta azokat a tartalmakat, melyek kapcsolódást jelenthetnek a módszertani és szakmafejlesztési feladatok végre-hajtásában a területi szakembereket támogató módszerek tekintetében.

Szünetet követően a „Szociális alapszolgáltatások prioritásai az idősellátás területén” témában Töviskes Mária Magdolna, az idősek alapellátása munkacsoport vezető moderálásával klasszikus műhelymunkában vettek részt a szakemberek. Három munkacsoportot alakítottak, melyek egy-egy szolgáltatási területet dolgoztak fel.

Az alapellátást jelenleg foglalkoztató problémafelvetéseket és azok meg- illetve feloldását segítő javaslatokat a munkacsoportok bemutatták egymásnak. Azok összesítését a közeljövőben elkészítendő szakmai összegzés formájában ismertetjük meg a területen e szolgáltatásban tevékenykedő szolgáltatókkal és intézményekkel.


A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában 2022. március 31-én újabb szakmai műhelyt szerveztünk, melyre ezúttal Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén működő család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények munkatársait vártuk egy tartalmas szakmai egyeztetésre.

A TSZR 2021-1485 pályázat keretén belül a család és gyermekjóléti munkacsoport vezetője Töviskes Mária Magdolna, valamint a Btesz módszertani munkatársa izgalmas, nagy érdeklődésre számot tartott témára, a „GYVR aktuális kérdései” címmel a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztályának munkatársát, Bulyáki Tünde szociális nyilvántartási referenst kérték fel interaktív előadás megtartására.

Az előadó transzparensen, a GYVR online felületét kivetítve gyakorlatias formában, pontról-pontra dolgozta fel a témát. Időközben lehetőséget biztosított a megjelent munkatársaknak a kérdéseik, problémáik felvetésére, melyre igyekezett szakmai és a napi feladatellátást támogató tanácsokat és módszereket adni.

Az interaktív előadás során sikerült beazonosítani azokat a feladatokat, melyek a rendszer működési zavarai miatt okoznak időközönként fennakadásokat. Ugyanakkor bemutatásra kerültek azok a programban megtalálható „buktatók” is, melyek azért okoznak napi működési zavarokat, mert a GYVR-t használó munkatárs nem kellő ismerettel rendelkezik a rendszer működésével kapcsolatban.

Ezúton is köszönjük Dr. Kása Karolina, a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya főosztályvezetőjének segítő támogatását az előadás létrejöttében!


A munkacsoport II. szakmai műhelytalálkozóját Hajdúböszörményben a Szociális Szolgáltatási Központban rendeztük meg. Ez az intézmény a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió egyik konzorciumi partnere.

A regisztrációt követően Kiss Róza munkacsoport vezető köszöntötte a megjelent kollégákat. A köszöntés után Töviskes Mária Magdolna intézményvezető mutatta be a Szociális Szolgáltatási Központot, az ellátási terület sajátosságait és az intézmény szolgáltatásait.

Rimánné Kovács Tímea terápiás munkatárs „Ahogy mi csináljuk” címmel figyelemfelkeltő előadásával mutatta be az intézmény fogyatékos személyek nappali ellátásainak mindennapjait. Az előadást követően a jelenlévők megtekintették az épületet és a foglalkozások színtereit.

A szünetet klasszikus műhelymunka követte, ahol a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből részt vevő munkatársak a fogyatékossággal élők ellátásának prioritásairól, a szolgáltatás nehézségeiről és annak megoldásairól tanácskoztak. Az összegyűjtött témajavaslatokat a később megrendezésre kerülő szakmai műhelyek során dolgozzuk fel, releváns előadók közreműködésével.

A szakmai műhelyt a két megyéből 30 kolléga tisztelte meg jelenlétével.


Az idősek szakellátása munkacsoport II. szakmai műhelytalálkozóját Debrecenben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központi irodaházában rendeztük meg 38, a területen dolgozó munkatárs részvételével.

A tudásbővítő szakmai előadást Falkas Boglárka megyei vezető ápoló tartotta az „Infekciókontroll a szociális intézményekben” címmel. Az előadó lehetőséget biztosított a jelenlévő szakemberek számára interaktív kötetlen beszélgetésre, ahol a szakemberek nyíltan konzultálhattak a felmerülő kérdések kapcsán.

Szünetet követően jó gyakorlat ismertetésére került sor. Nagy Lajosné, az Idősek Háza Debrecen intézményvezetője a Nefelejts (cs) kávézó: A demenciával érintettek és hozzátartozóinak segítése című programját mutatta be.

Mindkét előadás bemutatója elérhető a BTESZ honlapján. (https://btesz.hu/tszr/ – Hírek, információk)


25 fő jelenlétében rendeztük meg a munkacsoport első szakmai műhelyét Debrecenben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió irodaházában. A szakmai műhely központi témája a támogatott lakhatás volt, tekintettel arra, hogy a szakmatámogatási területi egységen belül egyre több szolgáltató munkáját segítheti a téma feldolgozása és a szakmai eszmecsere lefolytatása.

A találkozó lehetőséget biztosított a jelen lévő szolgáltatók/intézmények képviselőinek és a képviselt intézmények bemutatkozására, melyet Bognárné Rácz Erika munkacsoport vezető moderált.

A munkacsoport a támogatott lakhatás szolgáltatás témakörét több szakmai műhely során kívánja feldolgozni. Elsőként a Baptista Egyház Szociális Módszertani Központ módszertani vezetőjének, Serafin Józsefnek az előadása általánosan mutatta be a szolgáltatást, valamint szakmai gondolataival segítséget nyújtott azoknak, akik a bevezetés előtt állnak.

Oláh Péter a BTESZ munkatársa tájékoztatta a megjelent szakembereket a TSZR pályázat szakmai feladatellátásáról, bemutatta a konzorciumot, a módszertani munka színtereit, valamint a közeljövőben tervezett programokról is tájékoztatta a jelenlévőket.


„Családias légkörben”, 13 fő résztvevővel a REFOMIX Nonprofit Kft. Debrecen, Bégány utca 4 szám alatti központjában rendeztük meg a munkacsoport I. szakmai műhelyét.

Oláh Péter a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkatársa beszámolójában érintette a területi szakmatámogatási rendszert, a szakmatámogatás színtereit és feladatait, valamint ismertette a pályázat megvalósításának legfontosabb elemeit.

Szemerédy Zsolt ügyvezető bemutatta a Refomix Nonprofit Kft. tevékenységét, a debreceni, valamint Hajdú-Bihar megyei hajléktalanellátás intézményrendszerét. Munkatársaival érintették a hajléktalanellátás aktuális kérdéseit, a megoldásra váró szakmai feladatokat és a COVID ellátásra gyakorolt hatását, annak következményeit.

Dabasiné Zsoldos Mónika a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ hajléktalan ellátásért felelős munkatársa a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hajléktalanellátás aktuális kihívásairól és az arra adott szakmai válaszokról számolt be a jelen lévő szakemberek részére.

Hegyi Anita, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője (aki a munkacsoport vezetője is) moderálásával készült egy problématérkép, valamint a jelen lévők meghatározták a következő műhelymunka témaköreit.


Püspökladány és Hajdúböszörmény után a munkacsoport III. szakmai műhelyét Debrecenben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában tartottuk meg 31 fő részvételével.

A program összeállításakor a munkacsoport tagjai egyetértettek abban, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadók részére biztosítsunk egy bemutatkozási lehetőséget a területen dolgozó munkatársak részére. Ennek érdekében meghívtuk a DMJV Család- és Gyermekjóléti központ munkatársait: Kiss-Nagy Fruzsina szakmai vezetőt, a fogyatékosságügyi tanácsadás koordinátorát, aki előadásában kitért a pályázati előzményekre és a jogszabályi változásokra. Zakar Ferenc fogyatékosságügyi tanácsadó mutatta be a központ feladatellátását, azon belül a tanácsadók feladatellátását és szerepét a család- és gyermekjóléti feladatellátás során.

Baranyai György fogyatékosságügyi tanácsadó pedig a konkrét szakmai munkát mutatta be, azokat a tevékenységeket, amelyeket a pályázat során és azt követően – már, mint alkalmazott munkatársak – végeztek el.

Kiss Róza munkacsoport vezető a „Foglalkozási rehabilitációs információk a fogyatékos személyeket előgondozó szakemberek részére” című tudásbővítő előadásában a hasonló című kiadványt ismertette, amely konkrét szakmai segítséget nyújt a fogyatékkal élők gondozásában-segítésében szerepet vállaló szakemberek részére.

Műhelymunka keretében Hajdú Lajos a Napfényes Sziget Integrált Intézmény intézményvezetője az ellátotti és dolgozói motivációról, annak hiányáról vagy éppen kiemelkedő szerepéről tartott egy nagyon interaktív, és gondolatokat ébresztő előadást. A munkatársak saját élményeiknek és tapasztalataiknak átadásával segítették a közös gondolkodást, és ezáltal teremtettek egy őszinte feltáró szakmai légkört.

A kiadvány és az előadások anyaga elérhető a BTESZ honlapján (https://btesz.hu/tszr/ – Hírek, információk)


A munkacsoport II. szakmai műhelyét is a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjába tartottuk, melyre a két megyéből 61 munkatárs érkezett.

Témaválasztásunk a tudásbővítő előadás tekintetében a szociális diagnózis témakörére esett. Dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya részéről a téma szakértőjeként egy olyan interaktív előadással fejlesztette a megjelent szakemberek gyakorlati ismeretét és tudását, ami rávilágított ennek a szakmai feladatnak a jelentőségére, a szociális ellátáson belüli funkciójára.

A család-és gyermekjóléti munkacsoport is fontosnak tartotta a fogyatékosságügyi tanácsadók munkájának bemutatását. Ennek érdekében erre a műhelyre a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársát, Ádám Mónika fogyatékosságügyi tanácsadót kérte fel a szakmai feladatainak bemutatására.

 

A műhelymunka során öt munkacsoportot alkottunk:

A Család és Gyermekjóléti Szolgálatok tekintetében a

  • felnőttekkel végzett szociális segítő munka témában;
  • a családokkal végzett segítő munka témában;

A Család- és Gyermekjóléti Központok tekintetében:

  • a hatósági intézkedéssel érintett gyerekekkel, családokkal végzett tevékenység témában;
  • speciális szolgáltatások témában;

A családok átmeneti otthona és a gyerekek átmeneti otthona szolgáltatás tekintetében:

  • az átmeneti elhelyezés és az intézményekkel történő együttműködés témában;

A munkacsoportokra a résztvevő szakemberek a szakmai műhely kezdetekor jelentkezhettek, ezért eltérő létszámú csoportokban fejtették ki azokat a kételyeiket, aggodalmaikat, ami most meghatározza a napi működésüket. Közösen keresték ezek meg- és feloldását segítő javaslatokat és ötleteiket. Minden munkacsoport „szószólója” a plenáris munkában ismertette a csoport problémafelvetéseit és a közös gondolkodásuk során születő javaslataikat is.

A fogyatékosságügyi tanácsadó előadásának anyaga elérhető a BTESZ honlapján (https://btesz.hu/tszr/ – Hírek, információk)

 


A munkacsoport második szakmai műhelyének a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió – mint gesztor szervezet – adott otthont a központi irodaházának földszinti tárgyalójában 10 fő részvételével.

A műhelytalálkozón két fontos, konkrét szakmai témát ajánlottunk a résztvevő szakemberek számára: elsőként „A hajléktalan ellátás szerepe a diszpécserszolgálat és a család- és gyermekjóléti központok együttműködés tekintetében” címmel.

Hegyi Anita munkacsoport vezető az első téma moderátora – aki az országos munkacsoport tagja is – azzal a céllal is vezette a beszélgetést, hogy közben ötletekkel és konkrét javaslatokkal segítsék a kollégák az együttműködési megállapodás tervezetének elkészítését.

A műhelymunka másik témájaként „A hajléktalanellátásban jogszabály szerint kötelezettekkel történő kapcsolattartás javításának előkészítése” címmel folytattak a szakemberek kerekasztal beszélgetést. A közös gondolkodás témavezető-moderátora Pocsai Farkas Anikó, a Refomix Szociális és Egészségügyi Központjának intézményvezetője volt, aki a konkrét téma mellett a hajléktalanellátás aktuális kérdéseit és a szolgáltatás előtt álló feladatokat is „behozta” a szakmai beszélgetésbe.


55 fő részvételével rendeztük meg a munkacsoport III. szakmai műhelytalálkozóját a BTESZ Debrecen Simonyi úti központi irodaházában.

A munkacsoport tudástámogató célzatú előadására Gyula Zoltán élelmiszer-biztonsági szakügyintézőt (Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) kérte fel. Előadásának témája: A bentlakásos intézmények élelmiszer-biztonsági ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatai, hibái, javaslatai és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az előadó a gyakorlati tapasztalatainak átadásával és közvetlen interaktív módon segítette a jelenlévő szakemberek témával kapcsolatos dilemmáinak feloldását.

A szünetet követően a betegszállítás három jó gyakorlatának bemutatására került sor.
Az első előadó Besenyeiné Dombrádi Anett vezető ápoló volt, aki az Idősek Háza Debrecen betegszállításának gyakorlati mechanizmusát mutatta be.

Második előadó Szarka-Kovács Tímea, a Fazekas Gábor Idősek Otthona (Hajdúböszörmény) vezető ápolója, aki bemutatóval egybekötött előadásában ismertette a „böszörményi gyakorlatot”, és az intézményben használt dokumentum sablonok közreadásával gyakorlati segítséget is nyújtott a jelenlévő szakemberek részére.

A harmadik jó gyakorlatot Tóth Pál intézményvezető úr (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye) mutatta be.

Mindhárom gyakorlat bemutatása hasznos ismeretekkel és gyakorlati tanácsokkal szolgált a szolgáltatás nyújtó intézmények részére.

A szakmai műhely lehetőséget biztosított a Magyarországi Segítő Szeretetszolgálat Egyesület képviseletében Szabó Gábor ügyvezető úrnak arra, hogy bemutassa az egyesület munkáját és a nyújtott szolgáltatásaikat.

A jó gyakorlatok bemutatói elérhetőek a BTESZ honlapján (https://btesz.hu/tszr/ – Hírek, információk).

 


A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió debreceni központjában rendeztük meg az idősek alapellátása munkacsoport III. szakmai műhelyét.

A BTESZ részéről Faragó Tiborné vezető szaktanácsadó köszöntötte a megjelent munkatársakat, ismertette a szervezet alapértékeit, a jelen feladatellátását és a közeljövő szakmai célkitűzéseit.

A műhelytalálkozón jelen lévő 21 szakember, akik a Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében látnak el idősek alapellátása keretében különböző alapszolgáltatásokat „Az otthoni szakápolási tevékenység bemutatása és az gyógyászati segédeszközök igénybevételi lehetőségei.” címen hallgatták meg Báthori-Tóthné Kerek Noémi otthonápolási koordinátor és munkatársának előadását. A két előadó ezen a szakterületen több piaci szereplő (Albaldap Otthonápolási Kft., Cívishelp Kft., Fohász 2000 Kft., Medical-Defend Kft., Géz’N’ Roses Kft.) képviseletében segítette és fejlesztette a munkatársak ismereteit és lehetőségeit az otthon ápolás tekintetében.

Az előadást egy nagyon aktív és jó hangulatú szakmai konzultáció és egyeztetés követett, ahol a jelen lévők megismertették és átadták egymásnak a szolgáltatási területen szerzett tapasztalataikat is.

A szünetet klasszikus műhelymunka követte, melyet a munkacsoport vezetője, Töviskes Mária Magdolna moderált. Téma az „Együttműködési lehetőség az otthoni szakápolás és a szociális alapellátások között.” címet kapta, ahol a részt vevő szakemberek tapasztalatokat cseréltek, jó gyakorlatokat ismertettek meg egymással.

A beszélgetés során a jelen lévők szakmai javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek egyfelől beépíthetőek a napi munkavégzésbe, másfelől pedig későbbi szakmai műhelytalálkozók és workshopok keretén belül kerül majd tovább gondolásra.


A pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport folytatta a támogatott lakhatás témáját ezen a műhelytalálkozón is.  A Pszichiátriai és az Addiktológiai országos munkacsoportok gyakran ismételt kérdések témaköreiből két téma (megállapodások, térítési díjak) feldolgozását állítottuk a műhelytalálkozó fókuszába.

Az első előadó Nagy Éva a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet munkatársa volt, aki a Megállapodások (ellátott – szolgáltatók) témakörében bemutatóval egybekötött előadást tartott, melynek során érintette a téma szempontjából kiemelten fontos területeket. A beszélgetések során konkrét gyakorlati tanácsokkal segítette a munkatársakat, valamint felhívta több olyan területre a figyelmet, amely tapasztalatok alapján kiemelt figyelmet és gondos tervezést igényel.

A második előadó Kiss Róza az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség igazgatója a Térítési díj és szolgáltatási elemek kérdésköre címen tartotta meg előadását. A tudásbővítő előadás közben a jelenlévők interaktív beszélgetést folytattak a témával kapcsolatban és lehetőségük volt saját gyakorlati tapasztalatait is átadni egymásnak.

A műhelytalálkozót 18 fő szakember tisztelte meg jelenlétével.

 


A munkacsoport III. szakmai műhelyének ismételten ReFoMix Nonprofit Kft. (Debrecen, Bégány utca 4.) székhelye adott otthont, amelyen 11 fő szakember részvételével került sor.

Köszöntőt követően a hajléktalanok otthona működtetésének gyakorlati tapasztalatai és az azzal kapcsolatos szakmai konzultáció volt a vezető téma, amelyre meghívtuk Nagy Judit intézményvezető-helyettest az Oltalom Szeretetszolgálat részéről.
A jelen lévők részletesen bemutatták a téma kapcsán felmerülő nehézségeket és azok megoldásának lehetőségeit. Sem Hajdú-Bihar, sem Jász-Nagykun-Szolnok megyékben nem működik hajléktalanok otthona, ezért részletesen, gyakorlati tapasztalatok összegzésével vitatták meg a résztvevők az otthon létrehozásával kapcsolatos érveket, kételyeket és lehetőségeket.

A témát Hegyi Anita munkacsoport vezető moderálta, aki ezt követően beszámolt az országos munkacsoportban folyó aktualitásokról, várható feladatokról és azok ütemezéséről.

Oláh Péter módszertani munkatárs a gesztortalálkozón történtekről nyújtott rövid tájékoztatást.


A munkacsoport által szervezett III. szakmai műhelyre Hajdúböszörményben a Szociális Szolgáltatási Központban került sor, a találkozó központi témája az időskorúak védelme volt.
A rendezvényt Töviskes Mária Magdolna a Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetője, az idősek alapellátása munkacsoport vezetője nyitotta meg és köszöntötte a megjelent 33 fő résztvevőt.

„Az időskorúak védelme és a gondnokság alá helyezés” címmel Dr. Csontos Tibor – címzetes törvényszéki bíró a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírója adott elő. Bíró úr értékes bemutatóval egybekötött előadásában vázolta fel az időskorúak védelmét, melynek során megtörtént esetek felidézésével tette érthetőbbé az elhangzott jogi fogalmakat és lehetőségeket.

Az előadást strukturálta, minden blokk után lehetőséget adott a hallgatóságnak egyfelől arra, hogy reflektáljanak az elhangzott információkra, másfelől pedig további megtörtént esetek bemutatásával mélyítették az adott témakör elméleti alapját.

Ignáth Szilvia a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal munkatársa mutatta be azt a jó gyakorlatot, amit Hajdúböszörményben az időskorúak védelmében végrehajtott intézkedések összehangolásával tesz a város összes, a témában érintett szervezete, intézménye és szolgáltatója annak érdekében, hogy csökkentse és megelőzze az időskorúakkal szembeni veszélyeztető tényezőket.

Az intézményvezető asszony ezt követően röviden mutatta be az intézmény struktúráját és az általa nyújtott szolgáltatások rendszerét és feladatait.


A Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2.) biztosította a helyszínt a család és gyermekjóléti munkacsoport III. szakmai műhelyéhez.

A területről érkező kérésnek eleget téve a téma ismételten a GYVR volt. Újra egy nagyon interaktív műhelymunka szervezését vállaltuk fel, azzal a hittel, hogy a jelenlévők magas létszámának (77 fő) ellenére a gyakorlati tudást segítő és azt támogató közvetlen hangvételű tudásátadásra számíthatnak a megjelent szakemberek.
Ennek érdekében kértük fel előadónak Szarvák Mónikát, a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya gyermekjóléti alapellátási szakreferensét a műhelymunkában lévő előadói szerepre. Előadásának címe: Hatósági döntések és ahhoz kapcsolódó tervek a GYVR-ben.

Szarvák Mónika szakreferens a GYVR-t kivetítve, egy, illetve több „képzelt alany” részvételével gyakorlatiasan és érthetően mutatta be a rendszert, a teendőket és hívta fel a jelenlévők figyelmét a rendszer működéséből fakadó „buktatókra”, azaz azokra a hiátusokra, melyek nem megfelelő kezelése milyen strukturális következményekkel jár/járhat.

Szarvák Mónika a műhelymunka során, a jelen lévő központok és szolgálatok részéről érkezett konkrét problémafelvetések egy részét azonnal megválaszolta, más részét pedig továbbította az illetékes szakember részére, ezzel segítve a területi egységen működő szolgáltatók szakmatámogatását.


A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió a TSZR pályázat keretében Szerepen szervezte meg a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport III. szakmai műhelyét a DSZSZK telephelyeként működő Támogatott lakhatás intézményegységében.

A téma a támogatott lakhatás, mint szolgáltatási elem, annak gyakorlati és elméleti bemutatása volt, a „terepen” konkrét szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek részvételével.

A szerepi Támogatott lakhatás 2021. október 18-tól Debreceni Szociális Szolgáltató Központ telephelyeként működik, 72 férőhelyen pszichiátriai betegek részére nyújt szolgáltatást. Támogatott Lakhatás mellett a szolgáltatást igénybevevő részére a napközbeni tartózkodást a nappali intézmény, a közösségi pszichiátriai ellátás, és a fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosítja.

A szakmai műhely egyfelől lehetőséget adott arra, hogy a szakemberek beszélgessenek a szolgáltatás beindításával kapcsolatos nehézségekről és az eltelt időszakban történt pozitívumokról-sikerekről egyaránt.

A szakmai műhely következő napirendi pontja a Támogatott lakhatás gyakran ismételt kérdései, és az azokra készített válaszok megbeszélése volt. Bodnárné Rácz Erika munkacsoport vezető ismertette a jelenlévőkkel, hogy ezzel az anyaggal több országos munkacsoport is dolgozott, de ezen az ülésen elsődlegesen a pszichiátriai és az addiktológiai munkacsoport részéről felvetődött kérdéseket és válaszokat beszélték át a jelenlévők.

A szakmai beszélgetés során további kérdések merültek fel, melyekre a műhelymunkában együttműködő szakemberek közösen keresték a szakmai válaszokat.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában egy nagyon „nehéz” téma, a gyerekeket ért szexuális abúzus feldolgozására vállalkozott a család és gyermekjóléti munkacsoport 4. szakmai műhelytalálkozóján részt vett 51 szakember.

Első előadóként, Dr. Kovács Krisztián az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Hajdú Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi igazgatója a szakszolgálat tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, külön kitért a gyerekeket ért abúzussal kapcsolatos tapasztalatokra is. Igazgató úr a szakmai műhely témája mellett tájékoztatást adott az OGYSZ több mint egy éves működéséről és jogszabályokban meghatározott tevékenységeiről.

Joó-Szász Orsolya szolgálatvezető a Meghallgató és Terápiás Központ/Barnahus szolgálat létrehozásának előzményeit, nemzetközi tapasztalatait és a debreceni terápiás központ működését mutatta be. Kiemelkedő szakmai elhivatottsággal hívta fel a jelen lévők figyelmét a téma fontosságára és arra, hogy mennyire körültekintően és empatikusan kell eljárni ezekben az ügyekben.

A következő előadó, Minárcsik Ferenc rendőr alezredes a „Szexuális abúzus (gyerek) áldozata a rendőrség szemszögéből” címmel tartotta meg előadását. Azokat a tapasztalatait osztotta meg a szakmai műhelyen részt vevő gyermekjóléti központok és szolgálatok munkatársaival, amelyeket a nyomozói munkája során tapasztalt meg. A személyiségi jogok maximális betartása mellett olyan gyakorlati példákkal szemléltette az események feltárásának szakaszait, melyek segítségével rámutatott az ilyen természetű ügyek feltárásának nehézségeire.

Arról, hogy „mi történik” a Barnahus-ban, milyen feladatai vannak az ott dolgozó szakembereknek és milyen szakmai kihívásokkal kell szembe néznie egy szakembernek, amikor traumatizált gyerekkel találkozik Makónyi Judit – klinikai szakpszichológus, szaktanácsadó az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Meghallgató és Terápiás Központ/Barnahus Szolgálat munkatársa nyújtott betekintést a gyermekjóléti területen dolgozó munkatársaknak.

A hajdúböszörményi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ klinikai szakpszichológusa a „Bántalmazás és trauma megjelenése a család- és gyermekjóléti központ pszichológusi gyakorlatában” című előadásában a területen dolgozó szakember szemszögéből szólt hozzá a témához. Rámutatott arra, hogy az abúzushoz vezető eseménysor, majd annak kezelése mennyire összetett és kiemelkedően érzékeny területe a család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok feladatellátásának.

A Meghallgató és Terápiás Központ/Barnahus szolgálattal kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhat: https://www.ogysz.hu/index.php/meghallgato-es-terapias-szolgalat.

 

Debrecenben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központi irodaházában tartotta meg az idősek alapellátása munkacsoport a 4. szakmai műhelyét. A műhelytalálkozón a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői vettek részt egy vezetői konzultáción.

A rendezvényen megjelent intézményvezetők az alábbi témák tekintetében cseréltek tapasztalatokat egymással:

• A szolgáltatásnyújtás dilemmái, nehézségei az energia-veszélyhelyzet miatti intézkedések végrehajtása során.
• Ellenőrzések tapasztalatai vezetői szemszögből.
• Jogszabályok gyakorlatban való alkalmazásának nehézségei. Közös gondolkodás, javaslatok a jogszabályok módosítására.

A szakmai beszélgetés moderátorai Töviskes Mária Magdolna munkacsoport vezető és German Gabriella munkacsoport tag voltak.

A találkozón 22 fő vezető munkakörben foglalkoztatott szakember vett részt, akik az alábbi intézményekből érkeztek:

• Bihari Szociális Szolgáltató Központ – Berettyóújfalu;
• DMJV Városi Szociális Szolgálat – Debrecen;
• Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ;
• Hajdúszoboszlói Református ANNA Idősek Otthona;
• Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ;
• Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ – Hajdúböszörmény;
• Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ;
• Szociális Szolgáltatási Központ – Hajdúböszörmény;
• Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ – Kaba;
• BTESZ Tevékeny Gondozási Szolgálat – Hajdúböszörmény;
• BTESZ Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ;
• BTESZ Központi Irodaház – Debrecen.


Kis Róza munkacsoport vezető köszöntőjével kezdődött a fogyatékkal élők ellátása munkacsoport IV. szakmai műhelytalálkozója, melyre 29 fő érkezett a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió debreceni központjába.

Gyene Piroska az ÉFOÉSZ elnöke előadásának témája: az ÉFOÉSZ szervezet bemutatása és az Önálló Életvitel Centrumok működésének ismertetése volt. Elnök Asszony ismertette a résztvevőkkel, hogy a szervezet immár 41 éve működik, a második legnagyobb érdekvédelmi szervezet Magyarországon és mintegy 25 000 fő a tagja. Az Önálló Életviteli Centrumok 4 évvel ezelőtt jöttek létre. Sok képzést és workshopot tartanak, kiadványokat készítenek az önálló élet megteremtésével kapcsolatban.

Gyene Piroska köszönetét fejezte ki, Fülöp Attila Államtitkár Úrnak, hogy támogatja az értelmi fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatását és mindenben segítséget nyújt, hogy önálló életet élhessenek.

Borbélyné Kiss Ibolya, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Hajdú-Bihar Megyei Egyesület elnöke bemutatta szervezetüket. Egyesületük az értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek érdekvédelmét látja el Hajdú-Bihar megyében. Tevékenységünk kiterjed: Debrecen, Balmazújváros, Báránd, Berettyóújfalu, Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Kaba, Komádi, Nyíradony, Szerep, Zsáka városokra. Támogató szolgáltatásokat biztosítanak, közösségfejlesztő programokat, rendezvényeket szerveznek. A segítés formái: csoportos beszélgetés különböző életviteli témákban, okos eszközök használata, kölcsönzése, informatikai képzések, önérvényesítő csoportok szervezése, információ nyújtás, egyéni tanácsadás.

Szünetet követően Kőszegi Norbert, KÉZMŰ, FŐKEFE, ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa az „Akkreditált foglalkoztatás a szociális intézményekben” címmel tartotta meg előadását..

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft célja, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása. Rehabilitációs szakemberekkel segítik elő a munkavállalók foglalkoztatását, képzési és szociális rehabilitációját, személyre szabott tanácsadás és mentorálás révén. Biztosítják az egészségi állapotnak és a speciális igényeknek megfelelő akadálymentes munkakörnyezetet, a 10 000 munkavállalónak, 145 telephelyen, melyek 54 intézményhez kapcsolódnak. A piaci igények figyelembevételével, valós piaci megrendelésekkel, értéket teremtő munkát végeznek. Napi 4 órás foglalkoztatással, minőségi és mennyiségi termelés folyik. Fő tevékenységek: divattermékek előállítása, naptár és papíráru gyártása, seprűkészítés.


Hegyi Anita munkacsoport vezető nyitotta meg a műhelytalálkozót, melyen 11 szakember vett részt.

A szakmai műhely első részében Faragó Tiborné a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió vezető szaktanácsadójának moderálásával a költségvetési törvény szerint ütköző szolgáltatások problematikáját tekintették át a műhelytalálkozó résztvevői.

A hajléktalan ellátást nyújtó szolgáltatók részéről érkezett jelzés szerint egyre nagyobb gondot jelent, hogy a hajléktalan személyek nem vehetnek igénybe egyszerre több olyan szolgáltatást, amire egyébként nagy szükségük lenne.
Ilyen szolgáltatás a hajléktalan személyek nappali ellátása, amely ütközik a szociális étkeztetéssel. Ez azért is indokolatlan, mert a nappali ellátás nem köteles étkeztetést biztosítani, amennyiben azonban a hajléktalan személy meg tudja fizetni a szolgáltatást, miért is ne juthatna hozzá?

Még nagyobb problémát jelent, hogy a nappali melegedő és az átmeneti szálló szolgáltatása nem vehető igénybe a pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali ellátásával annak ellenére, hogy a hajléktalan személyek között egyre nagyobb számban fordulnak elő olyanok, akiknek erre kifejezetten szükségük lenne. A hajléktalan ellátás erre sem szakértelemmel, sem kapacitással nem rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a népkonyha nem biztosít minden településen szolgáltatást, indokolt annak átgondolása, hogy a hajléktalan személyek igénybe vehessék a szociális étkeztetést.

A szakmai műhelyen elhangzott, hogy a fentiekben jelzett problémák nem okoznak gondot abban az esetben, ha az intézmények között megfelelő az együttműködés, azonban erre nem lehet alapozni a szociális ellátás biztonságát, a kérdést jogszabályi szinten kell rendezni.A program második felében a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól beszélgettek a jelenlévők: úgy, mint felkészülés a téli időszakra, a krízisautó szolgáltatás működtetése, az energiaválság miatt nehéz helyzetbe kerülő személyek/családok megsegítésének lehetőségei.

Zárásként Hegyi Anita tájékoztatta a részt vevőket az országos hajléktalanügyi munkacsoport már elvégzett és még az évben hátralévő feladatokról.
A következő szakmai műhely keretében beszélgetést szervezünk a Belügyminisztérium illetékes főosztályának képviselőjével az új szakmai irányítás megismerésének céljából.2022. október 20-án rendeztük meg az idősek szakosított ellátása munkacsoport negyedik műhelytalálkozóját. Az előző műhelymunkáktól eltérően, most a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Pallagi úti Idősek Házában találkoztunk az idős ellátás szolgáltatás vezetőivel, munkatársaival, 29 fő részvételével.

Oláh Péter a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, mint gesztor szervezet módszertani munkatársa köszöntötte a megjelent szakembereket.
Ezt követően, az intézmény vezetője, Nagy Lajosné egy részletes és interaktív előadás keretében mutatta be a Városi Szociális Szolgálat szolgáltatásait.
Az előadásból megtudhattuk, hogy a Szolgálat az 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alap-, és szakosított ellátási formák széles skáláját lefedi. Ugyan itt most a szakellátás képviselői voltak jelen, azonban számukra is hasznos információkat hallhattunk arról, hogy a szociális alapellátások milyen formában valósulnak meg Debrecen városában. Továbbá hogyan kapcsolódik össze az alap és a szakellátás munkája az ellátottak igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével.

Az informatív előadást követően lehetőségünk volt kis csoportokban, az ápolási osztályok, szolgáltatások megtekintésére.

Jó volt látni azt a fejlődést, melyet a fenntartó támogatásával, egyes ápolási osztályok korszerűsítése terén tettek.

Az átalakításkor már a fő szempontok egyike volt a járványügyi helyzetnek való megfelelés is. Konkrétan egy járványhelyzet esetén szükséges elkülönítéshez alkalmas rész/részleg kialakítása is megtörtént.


A felújítás során gondoltak a munkatársak komfortérzetének javítására is. Egy modern, jelen kor elvárásainak megfelelő dolgozói öltöző kialakítására is sor került.

Az Otthon lakói ötletes, érdekes, zenés, ülőtáncos bemutatóval készültek a szakemberek számára.


Az intézmény udvarán létrehoztak a demenciával élő személyek számára egy akadálymentes kertrészt, melyben buszmegálló, utcai telefonfülke is található. Az így kialakított kertrész ötletül szolgálhat más intézmények számára is, ahol demenciával élő személyeket is ápolnak, gondoznak.


Az intézménylátogatást követően konzultációra volt lehetőség, ahol a jelen lévő szakemberek gondolatot cserélhettek, választ kaptak a felmerült kérdésekre.

 


Szolnok egyik legszebb épületében, a Megyeházán tartotta meg a fogyatékkal élők ellátása munkacsoport az V. szakmai műhelyét.
A műhelytalálkozót Kiss Róza a munkacsoport vezetője nyitotta meg, köszöntötte a megjelent 40 fő Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyék területéről érkezett szakembereket.

A program ismertetését követően, Pálné Bereczki Éva, az ÉFOÉSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei képviselőjének előadását hallgatták meg a jelen lévők a megyében folyó munkáról. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete 1981-ben jött létre a fogyatékos gyerekeket nevelő szülők érdekvédelme céljából. Az előadásból megtudhattuk, hogy később a szervezet felvállalta a gyógypedagógiai intézmények dolgozóinak és a fogyatékos személyeket segítő szakemberek védelmét is.
A szervezet az évek során jelentős összegeket fordított a gyógypedagógiai intézmények támogatására, az ott folyó szakmai tevékenységek megvalósítására. A megyei szervezet részt vesz Szolnok város civil életében és reflektálnak a tagságukat érintő közügyekre is.
Ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a kis csoportok támogatására is: támogató szolgáltatásokat, adó- és jogi tanácsadást biztosítanak, közösségfejlesztő programokat és rendezvényeket szerveznek. A segítség formái: életviteli témákban csoportos beszélgetést folytatnak, okos eszközök kölcsönzését és használatukkal kapcsolatos informatikai képzéseket biztosítanak, önérvényesítő csoportokat szerveznek és egyéni tanácsadást is biztosítanak.

A következő előadásban Nagyné Varga Ilona ismertette a jelenlévőkkel a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvány történetét. A közalapítvány célja a szociális tevékenységek és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
A Közalapítvány akkreditált felnőttképzéseket szervez a szociális alap- és szakellátásban dolgozók részére, ezek az oktató anyagok könyv formában is elérhetőek az irántuk érdeklődő szakemberek számára. A közalapítvány munkatársai tanácsadást nyújtanak munkaerő-piaci, álláskeresési, rehabilitációs, pszichológiai témákban.

A műhelytalálkozó következő témája a támogatott lakhatás volt. Máthé Miklós a püspökladányi Napfényes Támogató Szociális Egyesület lakója osztotta meg tapasztalatait a leghitelesebb formában, hiszen saját példáján keresztül mutatta be a támogatott lakhatás működését. Az előadás érintette a támogatott lakhatás célját, fontosságát, a mindennapi élet napirendjét, a közösségi programokat, családi napokat, a lakók munkáját, egészségügyi ellátását, mindezt életképeken keresztül bemutatva.

Hajdu Lajos a Napfényes Támogató Szociális Egyesület munkatársa az „Alapszolgáltatások illeszkedése a támogatott lakhatáshoz” címmel adott elő. Az intézmény feladata, a minőségi szolgáltatás nyújtása a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló otthonukban élő fogyatékos, illetve autista személyek részére, mely szolgáltatás igazodik a fogyatékos emberek szükségleteihez. A szociális szolgáltatás tevékenységei szolgáltatási elemekre épülnek, azokat a szolgáltatás célcsoportjának szükségleteihez igazítva.

Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be a támogatott lakhatásban dolgozók és lakók közötti harmonikusabb együttműködés feltételeit, és fontosságát, melyek: a mérhető fejlesztés, kapcsolattartás, önálló életre nevelés, esetmegbeszélés, önálló döntés képessége, kompetencia határok tartása, őszinte kommunikáció, a közösen kialakított szabályrendszer, kölcsönös fejlesztés.


A család- és gyermekjóléti munkacsoport ötödik alkalommal szervezett szakmai műhelyt 2022. november 23-án, melynek helyszíne a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Debrecen, Simonyi út 14. szám alatti székhelye volt.

A szakmai rendezvényen a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő intézmények munkatársai vettek részt 42 fővel.

A szakmai műhely kiemelt témája a gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti gondozás volt. A téma szakértője és a szakmai rendezvény első előadója Dósa Piroska, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intéztet Módszertani Igazgatóság szakterületi referense volt. Előadásának címe: „Kapcsolódási pontok a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók között”.

Gondolatébresztő előadásában kihangsúlyozta, hogy a gyermekvédelem szereplőinek, vagyis a gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatásoknak az átmeneti gondozás – legyen az gyermekek vagy családok átmeneti otthona – fontos láncszeme. Az együttműködés a különböző intézmények szakemberei között elengedhetetlen.


A szakmai műhely résztvevői ezt követően a két megyében, különböző fenntartásban működő, átmeneti gondozást nyújtó intézmények mindennapjaiba kaphattak betekintést.

A szolnoki Családok Átmeneti Otthona komplex ellátási rendszerét mutatta be Sándorné Pólik Róza intézményvezető, a MÖSZ Szociális és Fejlesztési Központ Családok Átmeneti Otthonából.

A debreceni ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. által fenntartott „Fecske” Családok Átmeneti Otthonát Bulátkó-Leiter Mercédesz intézményvezető, valamint „Fészek” Családok Átmeneti Otthonát Fényes Annamária intézményvezető mutatta be „Átmeneti gondozás egy bérházban” címmel.

Ezt követően az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ által működtetett Hajdú-Bihar megyei Családok Átmeneti Otthonainak bemutatása következett, melyet Ötvös Erika, a hajdúböszörményi „Katica” Családok Átmeneti Otthonának intézményvezetője ismertetett.

A szakmai műhely utolsó előadója Tatár Krisztina otthonvezető volt, aki DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthonát képviselte. Előadásának címe: „A gyermekek átmeneti otthona a szakellátás előszobája?”

Kérdések, problémák és javaslatok feltevése, interaktív szakmatámogatási konzultációra az előadások után és a szakmai rendezvény végén is lehetőség volt.

A szakmai műhelyen lehetőség volt a személyes szakmai kapcsolatok építésére is.


2022. november 24-én a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió debreceni központjában tartottuk meg a hajléktalan személyek ellátása munkacsoport 5. szakmai műhelyét.

A műhelytalálkozón a Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyékben hajléktalan ellátásban tevékenykedő szervezetek, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, mint gesztorszervezet munkatársai vettek részt.

Alagi Szilárd, a Belügyminisztérium szociális referense a szakterületet érintő ágazatirányítási struktúrát mutatta be a területi egységen működő szociális szolgáltatók képviselőinek. Hiánypótló előadásában bemutatta a Belügyminisztérium szervezeti ábráját és azon belül a gondoskodáspolitikai államtitkárság alá tartozó szakpolitikai egységeket és azok működési területét.


Előadásában kitért olyan releváns statisztikai adatokra és ábrákra, amely bemutatta a hajléktalan ellátás területi sajátosságait, a pályázatok aktuális helyzetét, valamint a krízisautó országos területi lefedettségét és a krízisidőszakra történő felkészülés jelenlegi helyzetét.

Ezt követően a hajléktalanellátás aktuális kérdéseiről és a feladatellátás dilemmáiról folytattak jó hangulatú és eredményes párbeszédet a tanácskozás résztvevői.

Köszönjük az előadó értékes gondolatait és a partnereink együttműködő jelenlétét!


Debrecenben, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában tartotta meg a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport az IV. szakmai műhelytalálkozóját.
A területi egységen szenvedélybetegek ellátásában működő intézmények 18 munkatársa töltött együtt egy tartalmas szakmai délelőttöt.A szakmai műhely előadója Majzik Balázs volt, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ Drogmegelőzési Programok Osztályának osztályvezetője. Két témában tartott kiemelkedően érdekes előadást: egyfelől bemutatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ drogmegelőzési tevékenységeit, melynek során kitért általánosságban a szerfogyasztásra és friss statisztikai adatokkal szemléltette előadását.

Másrészt kitért az elterelés és a prevenció lehetőségeire, hangsúlyozva, hogy e tekintetben további egyeztetésre van szükség a szakma és az ágazatirányítás között, amely érintheti egyes jogszabályok felülvizsgálatát is.

Az előadás utolsó harmadában a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokról, azok szerepéről és lehetőségeiről volt szó, melynek során egy tartalmas szakmai beszélgetés és tapasztalatcsere történt a jelenlévő szakemberek és az előadó között, ahol javaslatokat is megfogalmaztak a műhelymunka témáival kapcsolatban.


Az idősek alapellátása munkacsoport ötödik alkalommal szervezett szakmai műhelyt 2022. december 1-én, melynek helyszíne a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Debrecen, Simonyi út 14. szám alatti székhelye volt.

A szakmai rendezvényen a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő idősek számára intézmények munkatársai vettek részt 25 fővel.

A szakmai műhely kiemelt témája „Az otthonukban élő idősek jelenlegi helyzete” volt, melynek során esetek, tapasztalatok, javaslatok-megoldások egyeztetésére mentén zajlott a beszélgetés.

A téma feldolgozása kerekasztal beszélgetés formájában valósult meg, melyet Töviskes Mária Magdolna munkacsoport vezető vezetett.

A témákban érintett, különböző területekről szakemberek felkérésével történt a beszélgetés irányítása.
Kavaleczné Ilyés Julianna, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kórházi szociális munkása az egészségügy szemszögből, a kórházban végzett szociális munkájáról, a gondozószolgálattal való kapcsolattartásról, annak nehézségeiről, tapasztalatairól tájékoztatta a szociális szakembereket. Esetekkel, példákkal támasztotta alá a közös munka lényegét az egészségügy és a szociális ellátás tekintetében.

Vezető gondozó szemszögéből Lévai Mária Róza (Szociális Szolgáltatási Központ – Hajdúböszörmény) a házi segítségnyújtás területén tapasztalt tendenciákról az alábbi témákban folyatott beszélgetést a szakmai műhely résztvevőivel: Hogyan hatott a szolgáltatás nyújtására a COVID és a jelenlegi gazdasági helyzet? Miről mond vajon le az idős, ha önellátóképessége még részben megvan (rezsi, gyógyszer, élelmiszer, gondozás)? Szakmai tapasztalatok, dilemmák és esetek elemzésére is sor került.

Sajtos Antalné, a BTESZ Tevékeny Gondozási Szolgálat dolgozója a házi segítésnyújtás gondozója szemszögéből gyakorlati tapasztalatát osztotta meg a szolgáltatással kapcsolatban.

Faragó Kornélia intézményvezető (BTESZ – Debrecen), mint az étkeztetés vezető szakember szemszögéből arról beszélt, hogy milyen tendenciát tapasztalnak az étkeztetés tekintetében, melyet az ellátást igénybevevőkkel készült felméréssel támasztott alá. A beszélgetés során szó volt arról is, hogy kik mondják vissza inkább az étkeztetést, illetve a természetes támogató környezet mennyire segíti az időseket.

Az idősek szakellátása oldaláról Kárándi Erzsébet, az idősek szakellátás munkacsoport vezetője témafelvezetőjében a romló egészségi állapot és gazdasági helyzet hatása a szakellátást igénylők számára, illetve a kapacitások kérdésével foglalkozott.

Számos kérdés, probléma és javaslat feltevésére sor került a szakmai rendezvényen. Egy interaktív, a szakmai műhelyen résztvevők aktív konzultációjára nyílt lehetőség a nap folyamán.


2022. december 08-án rendeztük meg az idősek szakosított ellátása munkacsoport ötödik műhelytalálkozóját. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában találkoztunk az idős bentlakásos ellátás szolgáltatás vezetőivel, munkatársaival, ahol 25 fő személyes jelenléttel, 3 fő online csatlakozással vett részt.


Oláh Péter módszertani munkatárs köszöntötte a megjelent szakembereket.
Ezt követően Farkas Boglárka vezető ápoló (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály) köszöntötte a kollégákat, majd megtartotta előadását, melynek címe „Szakápolás bentlakásos szociális intézményben, hatósági engedély birtokában”.Az előadásból megtudhattuk, hogyan tudunk jogszerűen szakápolási feladatokat biztosítani gondozottjaink részére.

alábbiakról hallhattunk:
Ki végezhet szakápolási feladatokat?
A megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végezhetik (60/2003. X.20. ESzCsM rendelet). Szakmakód: 7305.

Az engedélyezési eljárásról:
Hiánytalanul benyújtott kérelem esetén az ügyintézési határidő 8 nap. Az engedélyező hatóság a területileg illetékes járási hivatal.

A személyi feltételekről:
A szakápolók mellett minden intézményben alkalmazni kell orvost (ez az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint mindenhol biztosított). Továbbá elérhetővé kell tenni gyógytornász, dietetikus, mentálhigiénés szakember tevékenységét. Az egészségügyi végzettségű szakdolgozónak igényelni kell szociális és egészségügyi nyilvántartási számot, majd kérnie kell a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagfelvételt. Fontos a tagság és a kártya folyamatos monitorozása.

Szakápolási feladatokat ellátó intézményben ki kell jelölni egy intézeti szakmai vezetőt, aki felelős a feladatellátásért, valamint az előadás során megismerhettük a tárgyi feltételeket.
A szakápolási szakmai program tartalmazza:
• Az ellátási terület bemutatását.
• A szakmai tevékenységet.
• A tárgyi környezetet.
• A személyi feltételeket.
• A szakmai vezető megnevezését.
• A szakápolás célját, feladatát.

Ne felejtsünk el felelősségbiztosítási szerződést kötni, a szakápolásban résztvevő szakdolgozók számára.

Fontos megismerkednünk a szakápoló kompetenciáival is. A jogszabályban felsorolt kompetenciákon felül az orvos adhat írásban megbízást szakápolói feladat ellátására. Ilyen például az infúzió bekötése.

Az előadás végén lehetőség volt konzultációra az előadóval. Több résztvevő már évek óta biztosítja az általa vezetett intézményben a szakápolás lehetőségét. Ezért a jelenlévők egymás között is tudtak tapasztalatot cserélni.
Az együtt gondolkodás más égető témákat is felvetett. Ilyenek voltak pl.: a gondnokság alá helyezés kérdése, az aláírási jogosultság és a betegszállítás akadályai.

A mai napon is egy hasznos szakmai nap résztvevői lehettünk.


A rendezvényen a két megyéből közel 10, szakmában érintett intézmény képviseltette magát, melynek helyszínéül a Tevékeny Gondozási Szolgálat – Szolnok, újonnan, 2023-ban nyíló, fogyatékkal élők- és pszichiátriai betegek nappali ellátására szolgáló épületkomplexum adott otthont.


A vendéglátó intézményt Tóth Erzsébet intézményvezető mutatta be. Az általa vezetett intézmény több éves tapasztalattal rendelkezik szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint a szenvedélybetegek ellátása területén. Valamennyi szolgáltatást az idei évben a nagyléptékű fejlesztés jellemzi, mely a jövő évben is meghatározó szerepet kap.Szociális étkeztetésben – a korábbi pár száz igénybevevőhöz képest – jelenleg közel 3000 idős, és/vagy rászoruló személlyel van megállapodásuk, melyből 2200 fő napi rendszerességgel veszi igénybe a szolgáltatást, Szolnok, Szászberek, Újszász, Zagyvarékas, Tószeg, Tiszajenő, Tiszavárkony, Vezseny és Tiszaföldvár településekről.

A házi segítségnyújtást 266 főnél 37 gondozó látja el többségében Szolnok területén. Ezen területen belső képzésekkel valósult meg a fejlesztés. A fenntartó megakadályozván a kiégést – mint a szociális ágazat fluktuációjának legnagyobb okozóját –, kompetenciafejlesztéssel és szupervízióval segítette a gondozókat.

A pszichiátriai és szenvedélybetegek feladatellátása kapcsán az intézményvezető asszony megosztotta a jelenlévőkkel múltbeli tevékenységüket és jövőbeli terveiket. A munkaműhely helyszíne ugyanis a jövő évtől otthont ad a pszichiátriai betegeket és fogyatékkal élők nappali ellátásának. Számos fejlesztő programmal készülnek az 50-50 fő befogadására alkalmas intézményrészben.

A TGSZ bemutatása során a szenvedélybetegek absztinencia útján való segítésének módjait, a szenvedélybetegek nappali intézményének bemutatását a szolgáltatás vezető ismertette. Körülbelül másfél, két évvel ezelőtt a szenvedélybetegek nappali szolgáltatásainak módjai újragondolásra kerültek. A pandémia időszaka a nehézségek mellet lehetőséget adott a fenntartónak, hogy megkezdje a szenvedélybetegek és mélyszegénységben élők segítésének professzionális szintre való emelését. Felmérte a klientúra specifikusságából adódó szolgáltatási igényeket, a visszaintegrálási lehetőségeket és módokat. Előtérbe helyezte a munkatársak személyes fejlődését, a kiégés megelőzését. Amíg a fenntartó egy tréner csapattal kompetenciafejlesztő – dolgozói és ellátotti – tréningsorozat megvalósításán dolgozott, addig a szolnoki intézmény új alapokra helyezte nappali szolgáltatását. A fenntartóval egyetértésben új célokat tűzött ki: kézzel fogható segítségnyújtást a szenvedélybetegek, családjaik és a mélyszegénységben élők részére; a szociális hálózatba való becsatlakozás, hogy a szigetszerű működés megszűnjön; nagyobb feladatvállalás a drog prevencióban. A célok megvalósításához először új helyre költöztette az intézményrészt, majd megújította a munkatársi gárdát és megkezdte képzésüket. Az idei év pedig a kapcsolatépítésről, a társszervezetekkel való együttműködési megállapodások kötéséről szól.

A fejlesztéseknek, képzéseknek köszönhetően a szenvedélybetegek nappali ellátása jelenleg 110 %-os telítettséggel dolgozik, folyamatos az egyéni és csoportos esetkezelések. Egyre nagyobb sikereket érnek el a szerhasználat csökkentésében, az absztinencia megtartásában. A kliensek fejlesztésére jelenleg 6 képzés (e-learning, blended learning és jelenlétet igénylő tréning) érhető el az intézményben, valamint számos, heti rendszerességgel ismétlődő további foglalkozások kerültek kidolgozásra. A képzések az önismeret, a kommunikáció, a stresszkezelés, az álláskeresési módok és egyéb kompetenciák fejlesztésére irányulnak. A heti foglalkozások között pedig megtalálható a kézműves foglalkozás, a művelődésre irányuló zenefoglalkozás és filmklub, a visszaintegrálódáshoz nélkülözhetetlen háztartásvezetéssel kapcsolatos foglalkozások (főzés, mosás, környezetünk tisztántartása, varrás, kertünk gondozása stb.), valamint lelkünk gondozása (Boros Lajos vezetésével). Utóbbi foglalkozáson való részvételre az intézmény valamennyi dolgozójának van lehetősége. Az intézmény havi rendszerességgel élelmiszeradományt is biztosít klienseik számára.
Említésre került, hogy az idei év a segítségnyújtás mellett a kapcsolatteremtés évében telik. Az ukrajnai háborús menekültek segítése kapcsán önkormányzatokkal, segély- és egyházi szervezetekkel dolgozott együtt az intézmény. Emellett a helyi rendőrséggel, a szolnoki Humánszolgáltató Központtal is szorosabb lett a kapcsolat, valamint az Áldozatsegítő Központtal. Az intézmény ellátotti szinten érintett a drog prevenció terén, így a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba való tagfelvétele is szorgalmazásra került.

Az intézmény bemutatása után – a szünetről is megfeledkezve – számos kérdést kapott a vendéglátó főképp a szenvedélybetegek nappali ellátásában megvalósuló foglalkozásokkal, valamint a szociális étkeztetéssel kapcsolatban.


A szünet is tudásmegosztással telt, majd a két megye, meghívott ellátottjogi képviselőjének előadásával folytatódott. A két előadó gyakorlati példákon keresztül mutatta be a pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali, illetve támogatott- és bentlakásos ellátásban felmerülő ellátottjogi kérdéseket. A példák jól szemléltették, hogy az intézményeknek mire kell figyelniük, melyek azok a főbb irányvonalak, melyek a klientúra specifikusságából eredően nagyobb figyelmet érdemlőek. Előadásuk kiterjedt a tájékoztatás, a házirendek ismertetésének fontosságára, valamint a jogviszony megszüntetésének kérdéskörére, az adatvédelemre és számos, témában releváns területre. Ezek mellett támogatásukról és együttműködésükről biztosította a jelenlévőket, egy úttal megerősítést adtak a jelenlegihez hasonló szakmai műhelyek fontosságáról, szükségességéről. Az ellátottjogi képviselőkkel való személyes találkozó több résztvevő számára is kiemelten fontos volt, mivel ez idáig személyes kapcsolatuk nem volt. Az előadást követő idő szakmai beszélgetéssel, tapasztalatcserével telt a jelenlévő szakemberekkel, majd a Tevékeny Gondozási Szolgálat – Szolnok bejárásával zárult.