TSZR2021-1485

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021”

Események, rendezvények

A részletekért kattintson az esemény címére:


2022. február 24-én 1000 órától szakmai műhely valósult meg a püspökladányi Napfényes Sziget Integrált Intézményben 17 fő részvételével.

A Napfényes Egyesület nevében Kiss Róza – egyesület elnöke – köszöntötte a résztvevőket, akik Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből a különböző fenntartásban működő szociális intézmények képviselőiként vettek részt a rendezvényen.

A köszöntést követően Hajdu Lajos intézményvezető prezentációjában be-mutatta a Napfényes Támogató Szociális Egyesület felépítését, az intézmény által képviselt módszertant, valamint az intézményi jogviszony létrejöttét megelőző felkészítési folyamatokat.

Az előadás után két csoportban mutatták be a házigazdák az intézmény tevékenységeit: a nappali ellátást, a támogatott lakhatást és a nagyon sokszínű fejlesztő foglalkoztatást.


A vendéglátás során a résztvevők az intézményük képviseletében bemutatkoztak egymásnak és egyeztettek az előadás és az intézménylátogatás alatt felmerült szakmai kérdésekben.


2022. március 17-én a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában rendeztük meg az idősek szakosított ellátása munkacsoport első szakami műhelytalálkozóját.


A megjelent vendégeket Szitai Tamás ügyvezető úr és Faragó Tiborné vezető szaktanácsadó köszöntötte. Rövid előadás keretében került sor a területi szakmatámogatási rendszer, szakma-támogatási feladatok Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, az az a TSZR2021 pályázat bemutatására. Ezt követő konzultáció során a jelen lévő intézmények képviselői egyeztettek az előadás alatt felmerült kérdésekkel kapcsolatban.

A szünet utáni műhelymunka témája a szakterületet érintő prioritások megfogalmazása és bemutatása volt, melyet kiscsoportokban végeztek el a szakemberek.

A csoportok képviseletében egy fő bemutatta saját csoportjában felvetett kérdéseket, problémákat és prioritásokat, valamint azok megoldásának javaslatait. Kárándi Erzsébet a Btesz idősek szakellátása munkacsoport vezetője moderálta a műhelymunkát és az azt követő nagyon aktív csoportmunkát.

A műhelytalálkozó során megfogalmazott szakmai véleményeket, javaslatokat táblázatban szerkesztve fogjuk megosztani a területen tevékenykedő partnerekkel, valamint alapját képezi a következő időszak pályázati tevékenységeinek szervezése és lebonyolítása tekintetében.


A TSZR 2021-1485 pályázat keretében 2022. március 24-én rendeztük meg az idősek alapellátása munkacsoport első szakmai műhelyét a területen tevékenykedő munkatársak részvételével.

A köszöntést követően Oláh Péter, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió módszertani munkatársa mutatta be a területi szakmafejlesztés működési színtereit, a konzorciumi partnereket és a magalakult munkacsoportokat. Előadásában kitért a várható feladatokra és rendezvényekre is, melyek szervezését tervezi a Btesz a pályázat megvalósítása alatt.

Kárándi Erzsébet, az idősek szakosított ellátása munkacsoport vezetője, az előző módszertani pályázat megyei hálózati szakértője az „Idősellátás Országos Hálózata a mindennapokban” címmel tartotta meg előadását. Bemutatta azokat a tartalmakat, melyek kapcsolódást jelenthetnek a módszertani és szakmafejlesztési feladatok végre-hajtásában a területi szakembereket támogató módszerek tekintetében.

Szünetet követően a „Szociális alapszolgáltatások prioritásai az idősellátás területén” témában Töviskes Mária Magdolna, az idősek alapellátása munkacsoport vezető moderálásával klasszikus műhelymunkában vettek részt a szakemberek. Három munkacsoportot alakítottak, melyek egy-egy szolgáltatási területet dolgoztak fel.

Az alapellátást jelenleg foglalkoztató problémafelvetéseket és azok meg- illetve feloldását segítő javaslatokat a munkacsoportok bemutatták egymásnak. Azok összesítését a közeljövőben elkészítendő szakmai összegzés formájában ismertetjük meg a területen e szolgáltatásban tevékenykedő szolgáltatókkal és intézményekkel.


A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában 2022. március 31-én újabb szakmai műhelyt szerveztünk, melyre ezúttal Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén működő család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények munkatársait vártuk egy tartalmas szakmai egyeztetésre.

A TSZR 2021-1485 pályázat keretén belül a család és gyermekjóléti munkacsoport vezetője Töviskes Mária Magdolna, valamint a Btesz módszertani munkatársa izgalmas, nagy érdeklődésre számot tartott témára, a „GYVR aktuális kérdései” címmel a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztályának munkatársát, Bulyáki Tünde szociális nyilvántartási referenst kérték fel interaktív előadás megtartására.

Az előadó transzparensen, a GYVR online felületét kivetítve gyakorlatias formában, pontról-pontra dolgozta fel a témát. Időközben lehetőséget biztosított a megjelent munkatársaknak a kérdéseik, problémáik felvetésére, melyre igyekezett szakmai és a napi feladatellátást támogató tanácsokat és módszereket adni.

Az interaktív előadás során sikerült beazonosítani azokat a feladatokat, melyek a rendszer működési zavarai miatt okoznak időközönként fennakadásokat. Ugyanakkor bemutatásra kerültek azok a programban megtalálható „buktatók” is, melyek azért okoznak napi működési zavarokat, mert a GYVR-t használó munkatárs nem kellő ismerettel rendelkezik a rendszer működésével kapcsolatban.

Ezúton is köszönjük Dr. Kása Karolina, a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya főosztályvezetőjének segítő támogatását az előadás létrejöttében!

Hírek, információk

Feltöltés alatt.